On & Offshore Group Norway er en totalleverandør innen mekaniske og elektro disipliner. Våre tjenester inkluderer bemanningsstøtte knyttet til spesialisert arbeidskraft innen samme fagområder. Vår kjerne kompetanse er vedlikehold og modifikasjon av rigger, spesialfartøy og andre offshore installasjoner. Vi tilbyr også tjenester og personell til landbasert industri og offentlig sektor.

Vår styrke er forankret i dyktige operatører, ingeniører og prosjektledere som har solid industriell erfaring opparbeidet gjennom lang fartstid på norsk sokkel og i det internasjonale E&P markedet.

Administrasjon, verksted og lager er lokalisert ved Korsvikfjorden i Kristiansand.

 

Les mer om våre tjenester...

 

 


En komplett leverandør med høy leveransepresisjon   

       

         

                               

On & Offshore Group Norway   -   Sømsveien 212   -   4638 Kristiansand   -   Norway

T: +47 97 41 29 00   -   F: +47 94 75 00 47   -   E: post@oos.no
Designed by Blank