HISTORIKK

 

On & Offshore Services AS (orgnr 986 012 273) ble etablert i 2003 med en klar målsetning om å bli en utfordrer i markedet for vedlikehold og modifikasjon av offshoreinstallasjoner. Selskapet ble tuftet på gründernes erfaring fra prosjektarbeid og bemanning på norsk sokkel og landbasert industri gjennom 25 år - ikke minst som ansatte i selskapet Oil Industry Services AS (OIS).

 

Selskapet er i dag via morselskap On & Offshore Holding AS (orgnr 991 126 120) registrert på OTC listen ved Oslo Børs. Dagens eierskap gir ingen industrielle bindinger.

 

Helt fra starten har kunnskap og evne hos våre operatører og ledere vært grunnfjellet for virksomheten. I dag er vi stolte av å tilby våre kunder høyt kvalifisert personell med de riktige sertifikater og attester - både direkte til våre kunder samt gjennom å ta ansvar for prosjekter. 

 

VÅRE ANSATTE

Det er viktig for oss at kjernekompetansen primært sikres gjennom egne fast ansatte, sikre arbeidsforhold samt spennende og varierte oppdrag.

 

Alt vårt personell er reisepersonell og har påkrevde kurser og sertifikater for offshorearbeid. Vi har erfaring fra de fleste rigger/installasjoner på norsk sokkel - samt svært mange lokasjoner på land i Norge og internasjonalt.

 

On & Offshore Services AS har sin forretningsadresse i Kristiansand, og er derfor en sørlandsbedrift. Brorparten av våre ansatte er bosatt i regionen og mange har svært lang fartstid både i bransjen og bedriften. Våre ansatte er fast ansatte og gjennomfører jevnlig resertifiseringer og andre kompetansehevende tiltak for å utvikle seg videre.

 

Det er inngått tariffavtale med Fellesforbundet, Industrioverenskomsten/VO delen, og vi kan derfor arbeide under ulike arbeidstidsordninger.

 

On & Offshore Services AS   -   Vige Havnevei 111   -   4633 Kristiansand   -   Norway

T: +47 97 41 29 00   -   F: +47 94 75 00 47   -   E: post@oos.no
Designed by Blank