HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

 

Helse, miljø og sikkerhet er sterkt prioritert i On & Offshore Services AS. Vårt mål er ingen ulykker, ingen skader på personell og ingen negativ påvirkning av det ytre miljø.


On & Offshore Services AS har HMS og kvalitetssystemer som er bygd opp rundt ISO9001:2015 og NORSOK S-006 - og er formelt ISO 9001 sertifisert. Vi er også kvalifisert i Achilles Joint Qualifiction System.

 

For å nå våre målsetninger knyttet til HMS benytter vi følgende virkemidler:

 

  • Samarbeid med kunder, underleverandører og andre samarbeidspartnere for å implementere og videreutvikle gode HMS-prosedyrer.

  • Tydelige HMS-mål i hverdagen. 

  • Klare ansvarsforhold og handlingsplaner som underbygger HMS-arbeidet.

  • Utstrakt bruk av RUH i forbedringsarbeid.

  • En sunn kultur for HMS i vår organisasjon.

 

 

 

 


On & Offshore Services AS   -   Vige Havnevei 111   -   4633 Kristiansand   -   Norway

T: +47 97 41 29 00   -   F: +47 94 75 00 47   -   E: post@oos.no
Designed by Blank