3. des 2020

Kristiansand kan bli teknologi-hub for Sørlige Nordsjø II

Kristiansand kan bli teknologi-hub for Sørlige Nordsjø II

(Foto: Kristiansand Havn)

Åpningen av havvind-feltet Sørlige Nordsjø II kan gi store ringvirkninger for Kristiansand som by og region. Men kun så lenge offshore-virksomheten i Kristiansand Havn kan få langsiktige og gode vekstvilkår, mener OOS-leder.

Nylig åpnet Regjeringen Sørlige Nordsjø II for utvikling av både flytende og bunnfast havvind. Feltet, som er plassert på grensen til dansk kontinentalsokkel sydvest for Agder i Nordsjøen, har potensiale til å bli et av verdens største felt for offshore havvind.

Etter planen skal feltet åpnes for konsesjonssøknader i Januar 2021.

Sammen med området Utsira Nord er Sørlige Nordsjø II de to første områdene av norsk sokkel som nå er blitt regulert for utvikling av havvind – som etter spådommene vil bli en milliard-næring for Norge og norsk leverandørindustri de neste ti-årene.

– Sørlige Nordsjø II ligger strategisk godt plassert for sørlandskysten. Kristiansand er idag havnen med best offshore-rettet infrastruktur som geografisk ligger nærmest feltet hvis man ser det fra fastlands-Norge, sier Kim Lindseth, CFO i On & Offshore Services.

Dermed har Kristiansand og Sørlandskysten fått en historisk mulighet, mener Lindseth.

Kristiansand kan bli teknologi-hub for Sørlige Nordsjø II2

Kim Lindseth i On & Offshore Services (Foto: OOS)

– Ved å være en av de best utrustede og nærmeste havnene til dette nye og enorme feltet for vindkraft som nå skal utvikles, kan Kristiansand – på samme måte som Stavanger siden åpningen av Ekofisk på 60-tallet ble Norges hub for oljevirksomhet – nå utvikle seg til å bli en av landets viktigste huber for vindkraft og leverandørrelatert industri.

Et spørsmål om når – ikke hvis

Utviklingen av vindkraft på norsk sokkel har bred politisk støtte.

– Dette øker sannsynligheten for at feltene som nå er åpnet faktisk blir bygd ut. Dermed blir det ikke et spørsmål om hvorvidt vindkraft og Sørlige Nordsjø II kan gi en effekt for regionen vår – men når effekten kommer, påpeker Lindseth.

Sørlige Nordsjø II vil tiltrekke seg stor aktivitet. Sammen med Utsira Nord vil feltet produsere opp mot 4,5 GW kraft årlig. Dette er nok til å levere strøm til over en million husstander.

– Vindturbinene og annen infrastruktur skal monteres, videreutvikles og vedlikeholdes over hele vindparkens levetid. Dermed vil det melde seg et stort behov for teknologi og tjenester fra en kompetent leverandørindustri. Dette blir også viktig politisk, ettersom Norge bør utvikle et kompetent hjemmemarked som kan øke eksportinntektene i fremtiden.

En rapport fra NVE argumenterer for at vindturbiner bør ferdigstilles og vedlikeholdes i havn, noe som kan redusere kostnader, ettersom arbeid på åpent hav gir usikre værvinduer og høyere krav til sikkerhet.

– Slik det ser ut idag har Kristiansand alle muligheter til å kunne bli havnen som eventuelt betjener slik iverksettings- og vedlikeholdsarbeid av vindturbinene for Sørlige Nordsjø II. Dette er en enorm mulighet for byen og offshore-havnen her, poengterer Lindseth.

– Sjelden posisjoneringsmulighet

Siden 2014 har den nye OSP-havnen på Vige hatt stadig økende trafikk og anløp av offshore fartøy, både fra rigger og skip. Kristiansandere flest har blitt vant til å se store fartøy ved kai i Kongsgård.

Tall viser at hvert havneanløp genererer merarbeid i millionklassen til omkringliggende næringsliv.

Kristiansand kan bli teknologi-hub for Sørlige Nordsjø II3

(Foto: Kristiansand Havn)

– For selskapene som idag opererer ut fra sørlandskysten er Sørlige Nordsjø II en sjelden forretningsmulighet. Samtidig ligger det ingen automatikk i dette.

Kristiansand stod for eksempel igjen på sidelinjen da Stavanger ble etablert som landets oljehovedstad på 60-tallet.

– Derfor må dagens offshore-havn på Vige fremdeles videreutvikles i tråd med spådommene om en klar økning i havneanløp fra flere typer offshorefartøy de neste ti-årene, sier Lindseth.

Til tross for rapporter i media om det motsatte har flere møter med Kristiansands politikere i det siste bekreftet at flesteparten nå ønsker å fortsette utviklingen av offshore-delen av Kristiansand Havn.

– Det stemmer at vi har hatt flere møter med byens folkevalgte. Vårt inntrykk er at de ønsker å legge til rette for at Kristiansandsregionens næringsliv fremover skal få de beste forutsetningene for å kunne utnytte mulighetene havet vil by på.

– Byens politikere har registrert at mengden havneanløp fra offshorenæringen har økt kraftig i det siste, samt at mulighetene innen flytende, offshore vind så til de grader er tilstede for Kristiansands-regionens næringsliv. Dette skal Kristiansands politikere gis honnør for, sier han.

– Ikke glem olje og gass!

Selv med dagens sterke fokus på havvind og grønne, fornybare muligheter vil utvinning av olje og gass i lang tid fremdeles bestå.

– Det kan hende at investeringsnivåene vil bli lavere, og at oljeprisen aldri vil komme tilbake til gamle høyder. Men oljerelaterte inntekter vil fremdeles være en premissgiver for statlig velferd i Norge i flere tiår fremover. Dette gjør at installasjoner på sokkelen skal vedlikeholdes og oppgraderes i lang tid fremover, noe som også vil bidra til å skape en så ren og miljøvennlig produksjon av energi som mulig.

– Vi ser frem til å benytte oss av mulighetene fremtidens OSP-havn på Vige kan tilby – enten det blir innen flytende vind, olje og gass, eller andre næringer, avslutter Lindseth.