7 Januar 2021

Ny kontrakt med UMOE Advanced Composites AS

Ny kontrakt med UMOE Advanced Composites AS

On & Offshore Services har produsert komponenter til hydrogen-containere fra UMOE Advanced Composites (UAC).

On & Offshore Services har produsert komponenter til hydrogen-containere fra UMOE Advanced Composites (UAC).

– Dette er en svært spennende og viktig jobb for OOS. Ikke bare er jobben en lokal, bærekraftig og grønn produksjon, men vi får også viktig erfaring innen et nytt og voksende markedssegment, sier Kim B. Lindseth, CEO i OOS.

Han er naturlig nok storfornøyd med oppdraget.

– Det er ingen tvil om at hydrogen kan spille en viktig rolle som energikilde i et grønt samfunn i fremtiden. Den utviklingen har vi lyst til å være med å prege, og selv om dette på sett og vis er et ordinært sveiseoppdrag gjør kunden og rammene for oppdraget at vi kan lære mye. Dette skal vi få bruk for videre, slår han fast.

Behøver transport og lagring

Hydrogen trenger spesialtilpassede produkter for å kunne lagres og transporteres. Dette markedet har UMOE Advanced Composites spesialisert seg på.

Ny kontrakt med UMOE Advanced Composites AS2

Selskapet produserer idag verdensledende produkter for hydrogentransport i form av kompositt trykkbeholdere (Type 4) som installeres i plug-and-play containermoduler i ulike størrelser og konfigurasjoner.

UAC’s produkter er unike ved at det kun benyttes glassfiber under produksjonen av trykkbeholderne, der andre konkurrenter benytter karbonfiber eller stål. På denne måten får UAC meget robuste, sikre og kostnadseffektive løsninger – med høy lagrings- og transportkapasitet.

Strenge produksjonskrav

For at containerne skal kunne fungere optimalt trenger likevel innsiden av dem viktige komponenter spesialkonstruert av fagfolk.

Det er her OOS kommer inn i bildet.

– Vi har sveiset seks sett av små stålrør til seks ulike containere. Disse skal brukes som sammenkobling (manifold system) mellom kompositt-tankene for hydrogen, som står på innsiden av containerne og kundenes tilkoblingspunkter, forklarer Tore Finstad, Prosjektleder i OOS.

De små stålrørene har vært underlagt strenge produksjons- og dokumentasjonskrav.

Ny kontrakt med UMOE Advanced Composites AS3

– Vi har sørget for en høy grad av renhet i stålet, og unngått at det kommer partikler og urenheter i sveisesømmene. Dette er viktig; rørene må tåle det høye trykket de blir satt under i operasjon, sier Finstad.

UMOE: – Viktig for oss

 

Jørn Løvdal er ansvarlig for innkjøp i UAC. Han er godt fornøyd med samarbeidet med OOS så langt.

– For UAC er det verdifullt å ha lokale leverandører med høy grad av kvalitet, og ikke minst med høy fleksibilitet og leveringspresisjon. Våre kunder er krevende, vi får ofte korte leveringstider og det er en del prototype leveranser. Dette krever leverandører som kan snu seg raskt rundt og hjelpe oss når det er nødvendig. Her har OOS vist en solid innsats så langt, sier Løvdal.

For øvrig opererer vi i et meget konkurranseutsatt marked med mange aktører og ulike løsninger, og vi jobber derfor kontinuerlig med å redusere materialkostnader og øke produktiviteten i fabrikken vår. Her må også alle våre leverandører bidra og ha et høyt fokus på kostnader dersom vi skal klare å opprettholde langsiktig samarbeid.

For mer informasjon om sveisekompetansen til OOS og hvilke oppdrag selskapet kan betjene, kontakt Prosjektleder Tore Finstad i OOS på + 47 95 85 45 15 / tf@oos.no