25. aug 2021

Retter fokus mot havvind og vedlikehold

Retter fokus mot havvind og vedlikehold

On & Offshore Services har bidratt til kartleggingsprosjektet fra Norsk Industri som skal beskrive hvordan leverandørindustrien på best mulig vis kan serve fremtidens havvindanlegg i Norge.

Interessen for å bygge flytende havvindanlegg i Nordsjøen utenfor sørlandskysten er økende. Flere ulike industrielle konstellasjoner har meldt sin interesse for å søke konsesjon:

Equinor, Hydro og RWE

Norseman Wind (Norgesgruppen, EnBW)

Aker Offshore Wind og Statkraft

Vårgrønn og Agder Energi

NorSea og Parkwind

Fred. Olsen Renewables og Hafslund Eco

Deep Wind Offshore (Haugaland kraft, Sunnhordland Kraftlag, Knutsen OAS)

Seagust (Ferd, Arendals Fossekompani)

Kvitebjørn Havvind

Equinor og Vårgrønn

Magnora og TechnipFMC

Av lokale aktører fra Sørlandet finner man Norseman Wind, og senest konstellasjonen Seagust, med Arendals Fossekompani og Ferd i spissen.

I kjølvannet følger også leverandørindustrien, som nå har startet arbeidet med å studere hvordan et nytt havvindmarked på best mulig vis kan forstås.

Bidrar til forskning

– Det vil fremdeles ta noen år innen Sørlige Nordsjø 2 kan huse en fullt utbygd flytende vindpark som er i drift. Innen den tid er det viktig for leverandørindustrien å sette seg inn i de nye forretningsområdene for havvind, slik at man kan være klar når de første havvindanleggene er utbygd og i drift.

Det sier Kim Lindseth, CEO i On & Offshore Services. Nylig bidro han til prosjektet initiert av Norsk Industri som studerer havvindnæringens kommende leverandørmodeller.

– Det er bred enighet om at flytende havvind vil by på store muligheter også for leverandørindustrien. Samtidig vil aktørene møte nye reguleringer, og et marked som er forskjellig fra tradisjonelle offshore-operasjoner, et landskap de fleste aktørene idag opererer i.

I prosjektet var Lindseth en sentral ressurs på området «Drift og vedlikehold».

– Flytende havvind byr på et helt nytt regulatorisk segment man må sette seg inn i. Dette må tas på alvor, spesielt i en startfase hvor havvindbransjen og markedet generelt fremdeles er helt i startgropen, understreker Lindseth.

– Er ikke som olje og gass

Lindseth ser det som kritisk at man klarer å holde seg oppdatert på nye reguleringer, lovverk og leverandørmodeller i årene som kommer.

– Bestemmelsene kommer til å endre seg fra hva man ser idag, og frem til den første havvindparken blir åpnet. Skal man nå opp som en viktig leverandør må man følge med – derfor er det også spennende at vi nå aktivt kan ta del i kunnskapsutviklingen mot havvind fra et leverandørperspektiv.

Nye forhold til sjøs

At erfaring fra vedlikeholds- og oppgraderingsprosjekter fra tradisjonell oljeservice også vil bli verdifull kunnskap inn mot havvind er Lindseth klar på.

– For å ta en posisjon i markedet for drift og vedlikehold innen havvind, må man ha et unikt og bærekraftig verditilbud som må kommuniseres til operatørene på en god måte. Som leverandør må vi forstå vår plassering i disse nye verdikjedene, profilere konkurransefortrinn og bidra til å redusere operatørenes LCOE (levelized cost of energy).

– En rigg og en havvindpark er forskjellig. Men det å operere offshore under krevende forhold er kanskje den viktigste erfaringen vi kan ta med oss videre inn mot havvind. Her har både vi i OOS og annen sørlandsk leverandørindustri et konkurransefortrinn, fremhever Lindseth.

Les mer om prosjektet til Norsk Industri her