22 des. 2021

Rigget for nytt offshore-eventyr

Rigget for nytt offshoreeventyr

Offshorehavnen på Vige i Kristiansand blir svært viktig for det kommende havvindeventyret, med sin ideelle plassering mot Sørlige Nordsjø 2.

Likevel er det for få som i dag er klar over havnens kvaliteter til å serve havvindaktivitet.

– Det spøkes ofte om at Kristiansand og «Drilling Bay» er mer kjent i Houston, USA enn i Norge. Kanskje det stemmer. Vi må bli enda bedre til å synliggjøre og markedsføre kvaliteten på infrastruktur og næringsliv her i regionen, spesielt sett i lys av kommende havvindaktivitet, sier Terje Uleberg i On & Offshore Services AS.

Ideell plassering

Det er flere aspekter som gjør havnen i Vige svært attraktiv for havvind-aktivitet i Nordsjøen.

– Først og fremst har Vige Offshore Supply Port umiddelbar nærhet til feltet. Den overordnede lokasjonen til Kristiansand er svært bra. I tillegg er det svært høy standard på de eksisterende havne-fasilitetene. Det aller meste av nødvendig infrastruktur og reguleringsplaner er allerede på plass i havnen, i motsetning til andre plasser, sier Øystein Bondevik i Techano.

Dermed trengs det ikke iverksettelse av store utbyggingsprosjekter for å møte operasjonelle krav knyttet til havvind, sier han, og fortsetter:

– Her er det ny kaifront, stor lagerplass, moderne verksted og selvsagt nærhet til fasiliteter som flyplass og en regionshovedstad i vekst. Det eksisterende næringslivet og sørlandets velkjente leverandørindustri kan i tillegg levere tjenester og produkter av topp internasjonal klasse.

Størst i Europa på landstrøm

Havnen i Vige er dessuten størst i Europa på landstrøm ifølge Kim B. Lindseth i On & Offshore Services AS.

– Dette gjelder havnen i Kristiansand som helhet, og ikke bare her i Offshore Supply Port på Vige. Kristiansand Havn har lenge tatt bærekraft på alvor. Det kommer båtene og rederiene til å nyte godt av fremover.

At havnefasilitetene i Kristiansand ligger godt beskyttet fra vær og vind og har gode og sikre innseilingsforhold med kort avstand til havet, spiller også en viktig rolle i det totale tjenestetilbudet, mener han.

Hva slags havvind-tjenester er Kristiansand Havn rustet til å tilby?

– En båt er en arbeidsplattform som stadig skal inn og skifte utstyr tilpasset de forskjellige oppdragene den skal utføre. Alt av drift og vedlikehold rundt hver båt krever ulike tjenester. Slike typer servicetjenester, og logistikken som kreves i tilknytning til leveransen av disse, er havnen vår meget godt rustet til å huse, forklarer Terje Uleberg.

Trioen er likevel enige om at selve vindturbinene ikke vil komme inn i Byfjorden.

– De skal nok ikke inn hit, nei. Vi skal ikke bygge og sammenstille komponentene, men være servicepunktet for alle typer fartøy som er involvert i det totale bildet av en havvind-operasjon, spesielt med tanke på supply-båter og SOV-fartøy.

– Disse vil finne ideelle fasiliteter her i Kristiansand, er dommen fra dem alle.

Ber om mer synlighet

Selv om dagens fasiliteter allerede holder høy standard finnes det rom for oppgraderinger i fremtiden.

Hvordan kan havnen utvikles i fremtiden?

– Det er jo alltid noe man kan gjøre bedre. I Kristiansand er det heldigvis rom for å kunne tilpasse seg eventuelle økte krav og behov som oppstår i fremtiden. Vi har brikkene, leverandørkjeden, dybden, kaifronten, og ikke minst plass til overs. Denne fleksibiliteten gir langsiktige muligheter.

De tre etterlyser kraftigere signaler til resten av Norge om tjenestetilbudet Kristiansand Havn og omkringliggende næringsliv nå kan tilby havvind-aktørene.

– På messer som OTD møter man gjerne Stavanger Kommune på stand med tydelige slogans som «Norges Energihovedstad». Etter vårt syn kunne og burde dette like gjerne være Kristiansand, spesielt med tanke på kraften regionen vår får fra omkringliggende kraftinfrastruktur. Her mener vi politikerne bør ta bedre tak.

– Samtidig kan også leverandørindustrien i regionen vår bli enda bedre på å samle krefter rent markedsføringsmessig. Kristiansand har alle muligheter til å kunne bli den reelle energihovedstaden i Norge i fremtiden. Da må vi også tørre å vise det!