06 Mai 2021

Slik var COSL Rival på innsiden

Bli med på rundtur ombord COSL Rival slik riggen så ut før siste seilas.

Terje_Cosl

– COSL Rival har en rik historie over nesten 45 år. At den nå skal ut på siste seilas før den blir spiker er jo på sett og vis trist, men det er slik det er.

Den har levert sitt, sier Terje Uleberg, mens han tar inn synet av en tom og støvete mannskapsmesse ombord på riggen som først ble konstruert i Japan i 1976.
Uleberg, som idag er CEO i On & Offshore Holding AS, har siden 2016 blitt godt kjent med riggen som nå er på vei til de evige spikermarker i Tyrkia.

– Opprinnelig var COSL Rival en borerigg eid av Fred Olsen. Denne flytende kjempen ble så bygd om til flotell i 2004. Da riggen først kom til kai i Vige i 2016 var planen at den skulle på et månedslangt vedlikeholdsopphold. Det ble til slutt fire år, bemerker han lakonisk.
Fra 2017, og frem til den ble solgt til selskapet Rig Partner, var COSL Rival driftet av COSL Offshore Management.
– Da de hadde behov for å utføre forskjellige typer vedlikeholdsarbeid på riggen stilte vi selvsagt opp, sier Uleberg.

Dette ble startskuddet for flere ulike modifikasjonsoppdrag for OOS ombord på COSL Rival. Blant annet ble gangveiene på riggen gitt nye kledninger. OOS fungerte også som lokalt nav opp mot andre leverandører frem til salget av riggen til Rig Partner i 2021.

Terje_Cosl2

Ville benytte OOS

Jostein Kvamme i Rig Partner valgte å benytte seg av erfaringen til OOS da riggen så skulle klargjøres før Tyrkia-seilaset.

– OOS bidro til å kvalitetssjekke og fastlåse COSL Rivals ankerfester, akslinger og vinsjer. De sørget også for klargjøring av elektrosystemer, samt behandlet farlig avfall. Kjennskapen de hadde til riggen fra tidligere oppdrag sammen med lokaliseringen deres nær kaifronten bidro til en solid leveranse.

– Vi er særlig fornøyde med hvor ekspeditte OOS var, og vi ser for oss at vi kommer til å bruke dem på videre oppdrag også fremover, sier Kvamme.

Cosl_4

Vil ha varme oppdrag

Kim Lindseth, CEO i On & Offshore Services, mener timingen for avreisen til COSL Rival tross alt er god.

– Riggen har vært et godt bekjentskap for oss som har gitt oss rik erfaring. Samtidig er markedet idag bra, og vi opplever gode signaler på videre aktivitet. Forhåpentligvis kan frigjort kaiplass nå føre til nye oppdrag for oss og de andre aktørene her langs kaikanten, sier han.

Sørlige Nordsjø 2, det enorme feltet på grensen mot dansk kontinentalsokkel syd for Agder, er blitt åpnet for konsesjonssøknader til havvind-anlegg. Dette kan gi gunstige ringvirkninger også lokalt, mener Lindseth.

– Vi og andre aktører i regionen er i stand til å gi bred service til flere typer aktiviteter som følger i kjølvannet av havvind-utbyggingen. Havnen i Vige passer for eksempel ideelt for ankomst av havvind-næringens servicefartøy, påpeker han.

Er et «Offshore House»

Lindseth understreker at OOS nå fremover satser sterkere mot aktører innen både offshore vindkraft, mineralutvinning og oppdrag innen det voksende segmentet «grønn energi-service».

– Vi ser at havmarkedene endrer seg, og det må også vi. Fremover vil vi utvikle kompetansen og kapabilitetene våre slik at vi øker vår konkurransekraft mot leveranser av tjenester innen vedlikehold, reparasjon, installasjon og igangsetting av utstyr og installasjoner innen nye og bærekraftige segmenter.

Cosl_5

På Vige deler OOS hus med utstyrleverandøren Techano, som er store innen spesielt kraner og offshore gangveier.

– Samarbeidet vi har med Techano er med på å styrke tjenestetilbudet vårt, og viser noe av bredden man finner i Vige Offshore Supply Port. Sammen er vi en fremoverlent totalleverandør på kaikanten innen design, installasjon og igangsetting, sier Lindseth.

– Husk at kompetansen på Sørlandet er verdensledende når det kommer til utfordrende leveranser i havrommet. Det nyter alle som kommer inn på oppdrag og overhaling i Kristiansand godt av.

Cosl_3