Dette er verktøyleie gjennom OOS

Dette er verktøyleie gjennom OOS

Tore Finstad, prosjektleder i OOS

Både små og store bedrifter kan oppleve eie av verktøy som kostnadsdrivende. Et rimeligere og enklere alternativ er leie av verktøy gjennom On & Offshore Services.

– Vi kan hjelpe alle slags aktører enten man trenger et supplement til verktøy-utstyret man allerede har, eller om man trenger en fullt utstyrt og komplett verktøycontainer skreddersydd til et prosjekt, forteller Tore Finstad, Prosjektleder i On & Offshore Services (OOS).

– Som oftest leier vi ut til offshore-bedrifter, men vi kan også leie ut til landbaserte aktører med behov for en komplett utstyrspakke.

Bedre oversikt for Prosjektleder

Et utvalg av aktører som ofte benytter seg av verktøy-utleie fra OOS er blant annet Archer, MHWirth og Future Production – alle solide bedrifter innen offshore-segmentet.

– De sender oss som oftest en liste over verktøyet de trenger til et prosjekt, så fikser vi resten. Dette inkluderer pakking av ønsket verktøy, dokumentasjon og utsendelse av verktøyet til ønsket lokasjon. Vi er opptatt av å gjøre det så enkelt som mulig for kunden, sier Finstad.

Dette er verktøyleie gjennom OOS2

Er man et stort eller lite firma kan det innebære mye jobb å ha store mengder utstyr som skal kontrolleres hvert år. Da er det enklere å leie, mener Finstad.

– Prosjektleder får en enklere hverdag ved innleie. Ved utsendelse får Prosjektleder en mail med alle kontrollkort og sertifikater, samt utstyrslister, over alt utstyret som er i containerne. Da blir det enkelt for dem som leier å kunne finne nødvendig dokumentasjon på utstyr slik at dokumentasjon kan sendes til kunder. Tilbakemeldingene vi får fra kundene våre er at Prosjektleder setter stor pris på oversikten dette medfører.

– Når man leier Container fra oss kan vi også skaffe forbruksmateriell slik at Prosjektleder slipper å tenke på dette. Dette blir så telt opp og fakturert til kunden når containeren er kommet i retur til oss. På denne måten får man enkelt videre-fakturert alt medgått forbruksmateriell på et prosjekt til kunden sin.

OOS fakturerer også mistet utstyr slik at man på en enkel måte har kontroll over hvor mye verktøy som er forsvunnet på et prosjekt, noe som gir en mer realistisk oversikt over kostnadene på prosjektet. Når forbruksmateriellet går via OOS får også Prosjektleder færre fakturaer å følge opp.

– Ønsker kunden utstyr som vi ikke har gjør vi ofte en vurdering på om dette er noe vi ønsker å kjøpe inn, eventuelt om dette er noe vi kan leie inn fra andre aktører slik at vi kan levere en komplett leveranse – som igjen sørger for at kundene våre kun har en leverandør å forholde seg til.

– Jeg tror enda ikke vi har fått en forespørsel vi ikke har klart å levere på!

Dette er verktøyleie gjennom OOS3

Spesialtilpassede Containere

Flere av containerne til OOS er bygd og utrustet til forskjellige formål.

– Vi har for eksempel vanlige, tomme containere, containere med spesiallagde hylle-systemer for enkel sjøsikring og oppbevaring av utstyr, rigge-containere spesial-tilpasset prosjekter med behov for mye rigge-utstyr, samt Ex-containere sertifisert med lys og varme som kan plasseres i Ex-godkjent område offshore.

Sistnevnte kommer med komplett dokumentasjon i henhold til Z015, som er sertifiseringskravet for containere som skal plasseres i Ex-område offshore.

Spesial-containeren er også utstyrt med skap og små hyller. Dette gjør den perfekt til elektriker- eller tubing-jobber hvor man trenger god oversikt over mange små deler.

– Disse spesial-tilpassede containerne er våre mest populære, og de vi som oftest sender ut til kunder, sier Finstad.

Dette er verktøyleie gjennom OOS4

– Vi har også stor truck tilgjengelig på verkstedet vårt. Dermed kan vi enten løfte containerne på lastebil for kunden, dersom de ønsker å arrangere transport selv, eller fikse transport via våre samarbeidspartnere om de ønsker det.

Kan sikkerhetskravene

Som en erfaren offshore-bedrift har OOS kontroll på hvilke krav som til enhver tid stilles til verktøyet og annet tilhørende materiell som leies ut.

– Kunden skal være trygg på at verktøyet og utstyret vi sender ut til enhver tid er godkjent og har nødvendige sertifiseringer og dokumentasjon. Leier man for eksempel utstyr fra andre typer bedrifter enn oss, så er det sannsynlig at disse ikke har den samme kompetansen og erfaringen vi kan skilte med.

Alt verktøy fra OOS med krav om årlig kontroll blir hvert år kontrollert av et eksternt firma.

– Alt utstyr fra OOS har påkrevd kontrollkort hvert år, understreker Finstad.

Dette er verktøyleie gjennom OOS5

– Blir verktøyet leid av oss over lengre tid sørger vi også for re-sertifiseringer slik at verktøyet hele tiden er godkjent etter gjeldende bestemmelser. Dette inkluderer også at vi eventuelt bytter ut verktøy slik at nytt kontrollert utstyr blir sendt til kunden i bytte mot utstyret som trenger ny årlig kontroll. Da slipper kunden å være uten utstyret mens dette blir kontrollert.

Eventuelt kan OOS sende kontrollør til kunden for å utføre kontroll på det leide utstyret, slik at alt blir godkjent på en effektiv måte.

– Skulle noe gå i stykker kan vi også sende ut erstatningsutstyr.

Hva slags verktøy kan OOS tilby?

– Vi har alt av håndverktøy, sveisemaskiner (Tig, pinne og rørtråd), taljer, løfteutstyr, fallsikringsutstyr, rørutstyr etc. Så kjøper vi også ofte inn spesifikke ting som kunden har behov. Dette kan være hva som helst, og er ofte forskjellig spesialutstyr. Vi kan også leie ut alu-verktøykasser med utstyr til mindre jobber.

Hvem kan OOS levere til?

– I utgangspunktet hvem som helst og hvor som helst. Som oftest leverer vi selvsagt til andre typiske offshore-bedrifter, men vi kan også levere til andre bedrifter på land som har behov for supplement eller en komplett utstyrs-container. Vi har også levert til prosjekter ombord på båter.

Betingelser: Hvor mye verktøy kan leies for hvor lenge?

– Verktøycontainerne kan leies så lenge man vil. Vi har i visse tilfeller leid ut verktøy i over et år. Noen ganger kommer kunden med eget utstyr som de ønsker å kombinere med innleid utstyr. Det er uproblematisk. Og pris avhenger av hvor mye verktøy man ønsker og selvfølgelig hvor lenge man vil leie.

Hva lurer kunder vanligvis på ved utleie?

– Kundene er mest opptatt av arbeidet med dokumentasjon. De blir beroliget når de får høre at vi ordner med kontrollkort/sertifikater, fraktbrev og all nødvendig dokumentasjon for hele utleie-forholdet. Det er viktig å understreke at kunden ikke har noe jobb med dette – vi fikser alt!

Ønsker du mer info om verktøyutleie gjennom OOS?

Kontakt Prosjektleder Tore Finstad på:

+47 95 85 45 15

Mail: tf@oos.no

Dette er verktøyleie gjennom OOS6