OOS_telefon Created with Sketch. +47 97 41 29 00 Vakttelefon 24/7

Løpende oppdatering angående koronaviruset

OPPDATERT INFORMASJON 16.03, kl. 15:50

Distribuert permitteringsvarsel er nå også gjort tilgjengelig på intranettet.

Minner om at om du er ute på oppdrag og lurer på hvordan du skal forholde deg til situasjonen der du er, så kan du kontakte koordinatorene (Mikal: mmo@oos.no / Synne: synne@oos.no ). Om du har spørsmål knyttet til lønn ber vi deg kontakte Rune på lonn@oos.no.

Spørsmål om permittering og din konkrete situasjon kan rettes til tillitsvalgt/leder i Klubben Sverre Stillufsen på klubben@oos.no / mob 994 32 363 og personalansvarlig Kim B. Lindseth på kim.lindseth@oos.no.

OPPDATERT INFORMASJON 16.03, kl. 12:05

Som en konsekvens av koronaviruset vil alle ansatte i On & Offshore Services AS i dag motta permitteringsvarsel. Behov for permittering er i henhold til hovedavtalen drøftet med Klubben, og det er enighet om at det foreligger saklig grunn til permittering. Permitteringsvarselet som distribueres i løpet av dagen er utarbeidet i samarbeid med de tillitsvalgte. Merk at varslingstiden i utgangspunktet er satt til 14 dager. Vi vil ta hensyn til avspasering og andre forhold som påvirker eventuelt tidspunkt for permittering. Det er tatt forbehold om at endringer av permitteringsreglene knyttet til koronaviruset kan påvirke varslingstiden og tidspunkt for permittering.

Etter at permitteringsvarselet er distribuert vil vi fortløpende gå ut med permitteringsbrev og praktisk informasjon til den enkelte etter hvert som tidspunkt for permittering nærmer seg.

Som tidligere konstatert er situasjonen midlertidig, og vi opplever at våre kunder har stort behov for våre tjenester i 2020. Dette innebærer at eventuelle permitteringer vil trekkes fortløpende etter hvert som våre kunder normaliserer situasjonen og ber om mobilisering av vårt personell.

Vi beklager all usikkerhet og vil tilstrebe å følge opp med ny informasjon etter hvert som situasjonen utvikler seg!

Vi anbefaler følgende kilder for å finne relevant informasjon:

Folkehelseinstituttet: www.fhi.no

Norsk Industri: www.norskindustri.no

Fellesforbundet: https://www.fellesforbundet.no/

NAV: https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/koronavirus–informasjon-fra-nav

OPPDATERT INFORMASJON 13.03, kl. 15:45

Situasjonen utvikler seg fra time til time. Mange av oss blir påvirket av de tiltakene myndighetene iverksetter som stengte barnehager, skoler og utvidete karanteneperioder. Som bedrift vil vi jobbe for å sikre våre ansattes rettigheter i den fasen vi går inn i.

Om du er ute på oppdrag og lurer på hvordan du skal forholde deg til situasjonen der du er, så oppfordrer vi deg til å kontakte koordinatorene (Mikal: mmo@oos.no / Synne: synne@oos.no ). Om du har spørsmål knyttet til lønn ber vi deg kontakte Rune på lonn@oos.no. Andre spørsmål kan rettes til Kim på kim.lindseth@oos.no.

På oppdrag skal dere følge kundens tiltak og instrukser. Vi har ingen mulighet eller myndighet til å overstyre de tiltakene som våre kunder iverksetter lokalt så lenge du jobber under kundens instruksjon og ledelse. Som de fleste andre arbeidsgivere anbefaler vi våre ansatte å følge myndighetenes råd og gjøre egne vurderinger. Om den enkelte er frisk og ikke påvirket av korona, så gjelder mobinfo og avtalte betingelser frem til annet er kommunisert. Om du opplever spesielle utfordringer knyttet til situasjonen setter vi pris på konkrete spørsmål eller innspill til hva du trenger å få avklart. Vi vil være tilgjengelige som normalt på vakttelefonen og e-postene nevnt over.

I dag har vi drøftet med Klubben konsekvenser av den situasjonen vi er i og mulige tiltak. Vi opplever nå at koronaviruset fører til at bestillinger stopper opp og prosjekter utsettes i tid. Vi har siste døgnet opplevd at kunder avslutter oppdrag før tiden som en direkte konsekvens av koronaviruset. Dette medfører en situasjon hvor bedriften sannsynligvis må permittere personell. I løpet av mandag vil vi sammen med Klubben ta endelig stilling til hvordan dette vil bli. Ved eventuelle permitteringer vil krisepakken som regjeringen publiserte i dag 13.03 legges til grunn.

Samtidig vil vi være tydelige på at situasjonen er midlertidig, og vi opplever at våre kunder har stort behov for våre tjenester i 2020. Dette innebærer at eventuelle permitteringer vil trekkes fortløpende etter hvert som våre kunder normaliserer situasjonen og ber om mobilisering av vårt personell.

Vi beklager all usikkerhet og vil tilstrebe å følge opp med ny informasjon etter hvert som situasjonen utvikler seg!

Vi anbefaler følgende kilder for å finne relevant informasjon:

Folkehelseinstituttet: www.fhi.no

Norsk Industri: www.norskindustri.no

Fellesforbundet: https://www.fellesforbundet.no/

NAV: https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/koronavirus–informasjon-fra-nav

OPPDATERT INFORMASJON 12.03, kl. 14:15

Vi arbeider kontinuerlig med å avklare konsekvenser knyttet til den pågående situasjonen.

For praktiske forhold arbeider du på oppdrag under kundens instruksjon og ledelse. Det betyr at du under oppdraget skal følge instrukser og de løpende vurderinger som kunden gjør knyttet til koronaviruset og risiko for smitte.

Vi ber nå alle ansatte som har vært i utlandet den siste tiden om å melde/informere om dette til kontoret/koordinator før avtale om ny mobilisering. Dette for at vi skal kunne ta hensyn til retningslinjer fra våre kunder.

Norsk Industri har i dag publisert oppdatert analyse og status: http://clicklink.norskindustri.no/m/1/26640850/02-b20072-87c96147d703412dbd292037a7cd1452/2/938/1816c531-0caf-42d8-9049-5f7f3837a039

Når det gjelder den enkeltes rettigheter i denne spesielle situasjonen vil vi i samarbeid med tillitsvalgte arbeide for å få en oversikt. Mye er uavklart, men vi vil oppdatere underveis.

Vi anbefaler følgende kilder for å finne relevant informasjon:

Folkehelseinstituttet: www.fhi.no

Norsk Industri: www.norskindustri.no

Fellesforbundet: https://www.fellesforbundet.no/

NAV: https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/koronavirus–informasjon-fra-nav

Som bedrift forholder vi oss til de rådene som helsemyndighetene gir og de retningslinjer vi får fra våre kunder.

På generelt grunnlag anbefaler vi alle våre ansatte å følge råd fra helsemyndighetene.

I den fasen vi er nå oppfordrer vi alle til å sende timelister og reiseregning elektronisk til kontoret/ lonn@oos.no fremfor ved personlig oppmøte. Videre oppfordrer vi alle til å gjøre nødvendige avklaringer med kontoret per telefon/mail. Dette for å begrense antall mennesker som møtes og reiser kollektivt samtidig. Tiltaket er innført for å bidra til å bremse smittespredningen.

OPPDATERT INFORMASJON 11.03:

Vi ber alle ansatte som den siste tiden har vært i områder med vedvarende smitte av koronavirus melde dette til kontoret/koordinator så snart som mulig. Dette for at vi skal kunne iverksette hensiktsmessige tiltak for å begrense videre smitte og legge tilrette for oppfølging av den enkelte. De aktuelle landene er Kina (fastland), Sør-Korea, Iran, Italia: alle regioner i Italia nord for Roma (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Marche, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia og Toscana), Østerrike/Tyrol, Japan, Singapore, Hong Kong.

Hvis du mistenker at du er syk med det nye koronaviruset må du ta kontakt med din fastlege på telefon for råd og avtale om undersøkelse. Dersom du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på telefon 116117 (merk: du skal kun ringe legevakt når du har behov for akutt helsehjelp). Symptomene på sykdommen er som ved andre luftveisinfeksjoner, som hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker. Kontakt lege på telefon hvis du har slike symptomer og har vært i minst én av følgende situasjoner:

  • Har vært i et område med vedvarende spredning av koronaviruset de siste 14 dagene.
  • Har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med det nye koronaviruset i løpet av de siste 14 dagene.

Forøvrig følger bedriften gjeldende prosedyrer knyttet til sykdom og sykemelding. Vi anmoder om at du alltid melder sykdom så raskt som mulig til koordinator slik at vi kan hensynta situasjonen ved planlegging av ditt og dine kollegers arbeid.

Vi anbefaler følgende kilder for å finne relevant informasjon:

Folkehelseinstituttet: www.fhi.no

NHO: www.nho.no

LO: www.lo.no

© 2023 On & Offshore Services AS / Design, kode og drift av Aptum AS