Bærekraft

Bærekraft

Bærekraft

Bærekraft

“Vår forpliktelse til bærekraft er ikke bare et valg,
det er vår retning.”

Kim B. Lindseth, Administrerende direktør/CEO

ESG

Vi tar bærekraft på alvor. Vårt mål er alltid å utføre tjenester på en måte
som er skånsom mot miljøet. Gjennom praktiske tiltak og grønne prinsipper
ønsker vi å redusere vår påvirkning og utforske løsninger som respekterer
planeten. On & Offshore Services til et selskap som tar små, men viktige skritt mot
en mer bærekraftig fremtid.

ESG

Vi tar bærekraft på alvor. Vårt mål er alltid å utføre tjenester på en måte som er skånsom mot miljøet. Gjennom praktiske tiltak og grønne prinsipper ønsker vi å redusere vår påvirkning og utforske løsninger som respekterer planeten. On & Offshore Services til et selskap som tar små, men viktige skritt mot en mer bærekraftig fremtid.

Samarbeid med lokalsamfunn

On & Offshore Services engasjerer seg i lokalsamfunn, støtter bærekraftige initiativer og bidrar til positiv sosial påvirkning.

Vi tror på å gi tilbake til samfunnet og bidrar derfor til ulike veldedige initiativer som gjør en forskjell. Et sentralt område for vårt samfunnsengasjement er støtte til bredde- og toppidrett, spesielt i Kristiansand. Vi er stolte av å støtte morgendagens helter og toppidrettsutøvere.

Vi ønsker å bidra til å utvikle et positivt idrettsmiljø for samfunnet. Vi tror at vår støtte til idretten ikke bare fremmer folkehelsen, men også bidrar til sosial inkludering, samhold og utvikling av viktige sosiale egenskaper.

Vårt mål å være mer enn en virksomhet – vi ønsker å være en
positiv driver i samfunnet. Gjennom vårt
samfunnsengasjement arbeider vi mot et bedre, sunnere og
mer inkluderende samfunn.

Vårt mål å være mer enn en virksomhet – vi ønsker å være en positiv driver i samfunnet. Gjennom vårt samfunnsengasjement arbeider vi mot et bedre, sunnere og mer inkluderende samfunn.

Noen av våre bidrag

On & Offshore Services AS er stolt sponsor for Randesund Idrettslag (RIL). Sammen med 20 andre engasjerte sørlandsbedrifter, bidrar vi til å styrke RILs muligheter til å skape trygge arenaer for barn og ungdom.

RIL, etablert i 1946, er et fleridrettslag i bydelen Randesund i Kristiansand. Med omtrent 2300 medlemmer, inkludert 400 dedikerte frivillige trenere og ledere, står klubben sterk i sitt budskap: «RIL ER TIL FOR ALLE SOM VIL». Klubben er en vital del av lokalsamfunnet, og fremmer verdier som samhold, mangfold, utvikling og glede.
Vårt engasjement med RIL er mer enn bare økonomisk støtte; det er en tro på verdien av idrett som et middel for samfunnsutvikling og personlig vekst. Gjennom dette langsiktige samarbeidet, ønsker vi å bidra til et positivt og inkluderende miljø for barn og unge.

Som en del av KRS Ringen, er vi i On & Offshore Services AS stolt sponsor av Kristiansand Topphåndball. Vårt engasjement i KRS Ringen er rettet mot å gi de nødvendige ressursene som kreves for å realisere klubbens sportslige ambisjoner, og for å sikre en bærekraftig og sunn drift. KRS er dedikerte til å være en positiv og engasjerende aktør i lokalsamfunnet.

Kristiansand Topphåndball representerer en innovativ modell innen idretten, etablert som et allianseidrettslag med en elitesatsing utskilt fra KIF Håndball. Klubbens ressurser og spillere har en vital rolle i å styrke breddeklubbene i området, og har et klart mål om å inspirere og skape drømmer blant barn og unge talenter i regionen. Dette bidrar til økt engasjement og utvikling i barne- og ungdomsidretten.

On & Offshore Services AS er stolt av å støtte Frelsesarmeens Gatefotball i Kristiansand, et viktig tilbud for marginaliserte grupper. Gatefotballen, en del av Frelsesarmeens rusomsorg, står nå selvstendig og har vært aktiv i Kristiansand i 15 år.

Vi tror på idrettens kraft til å gi mening og bidra positivt til samfunnet. Gjennom dette bidraget støtter vi et initiativ som virkelig gjør en forskjell, og vi håper vår innsats inspirerer andre til å gjøre det samme.

Vi er stolte av å støtte Sondre, en lovende ung langrennsutøver fra Langenes i Søgne. Sondre, som vokste opp i et aktivt skimiljø i Vindbjart IL, har alltid vist en lidenskap for idretten.

Etter ungdomsskolen tok han et modig valg om å forfølge drømmen om å bli topputøver, noe som førte ham til Hovden Skigymnas. Denne erfaringen styrket hans ambisjoner, og etter gymnaset flyttet han til Østlandet for å satse ytterligere på sin idrettskarriere. I dag er Sondre en del av Team Vestmarka og Fleischer Finans, hvor han jobber utrettelig for å nå toppen i sin klasse.

Ved å støtte lokale talenter som Sondre, håper vi å inspirere til økt engasjement i barne- og ungdomsidretten i regionen. Vi er begeistret for å følge Sondres reise og er stolte over å være en del av hans vei mot norgestoppen.

Hos On & Offshore Services er vi stolte over å støtte Katja Lykke Tonstad, en sterk ultraløper fra Flekkerøy, Kristiansand. Katjas talent og styrke vakte oppsikt da hun representerte det danske ultra-landslaget i VM i 24 timers løp i Taiwan i 2023, hvor hun oppnådde en imponerende 4. plass med 248 km løpt på ett døgn.

Katjas evne til å balansere toppidrett med et aktivt liv inspirerer bredt, både innen og utenfor idrettsmiljøet. For oss i On & Offshore Services symboliserer Katjas historie en perfekt blanding av dedikasjon og livsglede. Hennes prestasjoner og holdning inspirerer mennesker på alle nivåer i idretten, fra mosjonister til eliteutøvere.

On & Offshore Services AS er stolte over å ha støttet Susanne Egilstad frem mot hennes deltakelse i Norseman 2013. Der overgikk hun personlige forventninger ved å sikre en sterk 38. plass blant 250 topptrente menn og kvinner. Susannes meritter inkluderer også flere sterke prestasjoner i full distanse triatlonkonkurranser, som Iron Man.

Susannes lidenskap for triatlon har vært en katalysator for utviklingen av sporten i Kristiansand. Sammen med treningskamerater, etablerte hun grunnlaget for Kristiansand Triathlon, en klubb som i dag blomstrer med medlemmer fra alle aldre, nivåer og kjønn. Deres visjon om å gjøre triatlon til en folkesport har blitt en realitet.

Selv om Susanne nå har trappet ned fra livet som aktiv triatlet, fortsetter trening og mosjon å være en viktig del av hennes liv. For oss i On & Offshore Services AS illustrerer Susannes historie kraften i å støtte inspirerende idrettsutøvere. Hennes bidrag har skapt varige positive ringvirkninger, som nyetablering og revitalisering av idretten i vårt samfunn.

Energieffektivitet

Ved sitt eget verksted prioriterer On & Offshore Services energieffektiv drift, som inkluderer nøye sortering og gjenvinning av avfall, samt sikker håndtering av kjemikalier. Dette viser selskapets dedikasjon til å redusere miljøfotavtrykket og fremme bærekraftig drift i alle ledd.

I tillegg drives selskapets administrasjon fra moderne, energieffektive lokaler hvor bærekraftige valg og beslutninger er en integrert del av den daglige driften. Dette understreker selskapets forpliktelse til å innlemme miljøhensyn i alle aspekter av virksomheten, fra vårt lokale verksted til våre operasjoner ute i verden, og bekrefter deres rolle som en ansvarlig og fremtidsrettet aktør i industrien.

Bærekraft

On & Offshore Services forplikter seg helhjertet til FNs bærekraftsmål i alle sine operasjoner. Gjennom vår virksomhet søker vi aktivt løsninger som ikke bare styrker vår egen bærekraft, men også bidrar til global positiv forandring. Selskapet retter oppmerksomheten mot FNs bærekraftsmål 7, 9, 12 og 17 for å minimere negativ miljøpåvirkning i sine prosjekter og bemanningsstøtte, både i offshore operasjoner og ved arbeid på landbaserte anlegg.

Åpenhetsloven

I samsvar med kravene i Åpenhetsloven, sikrer On & Offshore Services en transparent og ansvarlig tilnærming til virksomheten. Hensikten med dette er å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold. Nedenfor dokumenteres hvordan selskapet opererer i samsvar med lovens bestemmelser. Arbeidet med åpenhetsloven er koordinert på bransjenivå og vi bruker NHOs felles løsninger og maler i vårt arbeid (se NHOs hjemmeside om åpenhetsloven). Våre rutiner og retningslinjer er forankret på styrenivå.

Driftsområde:

Virksomheten opererer innen mekaniske, elektro og hydrauliske fag, og tilbyr tjenester både offshore og landbasert. Dette inkluderer prosjektarbeid, utleie av kvalifisert personell og verktøy, samt prefabrikasjon og sammenstilling ved eget verksted. Som en del av sine driftsområder utfører selskapet demontering, installasjon, vedlikehold, modifikasjon, oppgradering og nybygg, med søkelys på sveiste komponenter og konstruksjoner.

 

Organisasjon og Tilslutning:

On & Offshore Services AS er et aksjeselskap med hovedkontor i Kristiansand. Selskapet er aktivt tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), noe som demonstrerer engasjementet for å følge bransjens retningslinjer og beste praksis. Det er videre inngått tariffavtaler med Norsk Industri for mekaniske fag, og El og IT Forbundet for elektrofag.

 

Sertifiseringer:

On & Offshore Services AS er sertifisert i samsvar med ISO 9001:2015 og 3834-2:2021 standarder, som bekrefter deres forpliktelse til kvalitetsstyringssystemer og virksomhetsstyring.

 

Aktsomhetsvurdering:

Selskapet har implementert rutiner og retningslinjer for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, som påkrevd av Åpenhetsloven. Disse inkluderer kartlegging og vurdering av negativ påvirkning, samarbeid om gjenoppretting og erstatning, stansing/forebygging av negativ påvirkning, overvåkning av gjennomføring og kommunisering av håndteringen av påvirkningen.¨

 

Aktsomhetsvurderingene er basert på risiko. Det vil si at de er basert på:

  • alvorlighetsgraden av og
  • sannsynligheten for

negative konsekvenser for – eller påvirkning på – grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Det er altså ikke bare faktiske (inntrådte) konsekvenser som er omfattet, men også mulig fremtidige.

 

Kontraktskrav:

Selskapet stiller krav knyttet til Åpenhetsloven i sine kontrakter, inkludert tilgang til underleverandørers aktsomhetsvurderinger og informasjon om leverandørkjeder.

 

Kartlegging og Tiltak:

On & Offshore Services AS gjennomfører periodiske tiltak for kartlegging av leverandørkjeder og aktsomhetsvurderinger. Informasjon fra nærmeste leverandør, bransjeforeninger og andre aktører brukes som grunnlag for intern kartlegging. Videre utfører selskapet kontroll av lønns- og arbeidsvilkår ved at det er inngått tariffavtaler som legges til grunn for alle ansatte operatører og montører, og at det er etablert en velfungerende Klubb og et tillitsmannsapparat i tråd med lov- og tariffbestemmelser. Planer om å følge bransjeseminarer for videre kartlegging og oppdatering av rutiner med varslingskanal/klagemekanisme demonstrerer selskapets kontinuerlige forpliktelse til å forbedre sin overholdelse av Åpenhetsloven.

 

Kontaktinformasjon:

For å ta kontakt angående spørsmål om åpenhet og etterlevelse av Åpenhetsloven, kan interessenter sende en e-post til rth@oos.no.

 

Denne dokumentasjonen viser at On & Offshore Services AS tar Åpenhetsloven på alvor og forplikter seg til å handle i tråd med dens bestemmelser og intensjoner.

Sertifiseringer

ISO-sertifikatet bekrefter at OOS er kvalifisert til å utføre tjenester og prosjekter innenfor følgende områder:

  1. Prosjektgjennomføring: Spesialisert i mekaniske og elektrotekniske disipliner, inkludert effektiv styring og implementering av prosjekter i disse feltene.
  2. Bemanningsstøtte: Levering av høyt spesialisert arbeidskraft for oppgaver innenfor mekaniske og elektrotekniske fag.
  3. Teknisk ekspertise: Inkluderer demontering, installasjon, vedlikehold, og modifikasjoner, samt oppgraderinger og konstruksjon av nye systemer. Disse tjenestene er rettet mot både offshore- og landbaserte industrier.
  4. Prefabrikasjon og bearbeiding: Fasiliteter og ekspertise for å utføre prefabrikasjon og bearbeiding av utstyr ved eget verksted i Kristiansand.
  5. Sveiseledelse og komponentleveranse: Administrasjon og ledelse av sveiseoperasjoner. Levering av sveiste komponenter og strukturer, som inkluderer smeltesveis av metalliske materialer.
ISO DNV 2

Magnet JQS er et digitalt kvalifiseringssystem for leverandører, særlig rettet mot olje- og gassindustrien på den norske kontinentalsokkelen.
Det fungerer som et omfattende leverandørregister som støtter kvalifiseringsprosesser, og er det eneste systemet brukt av alle operatører på norsk sokkel.

Leverandører registrert i Magnet JQS blir umiddelbart tilgjengelige for kjøpere i regionen, og tilbyr en plattform for å presentere produkter og tjenester, samt forenkle screening og overvåkning av leverandører i henhold til bransjekrav.

Magnet JQS