OOS_telefon Created with Sketch. +47 97 41 29 00 Vakttelefon 24/7

Blir medlem i Maritimt Forum Sør

On & Offshore Services AS går inn som nytt medlem i Maritimt Forum Sør.

– Vi ønsker å tenke bredt når det kommer til marked og muligheter. Ved å bli medlem av Maritimt Forum Sør kan vi etablere kontakt og dialog med aktører som har en annen profil enn hva som kanskje har vært vårt typiske marked tidligere. Dette kan bli verdifullt for oss fremover, og vi ser frem til å kunne lære mer om den maritime bransjen, sier Kim Baagøe Lindseth, CEO i On & Offshore Services AS.

At det foregår mye spennende langs kysten av Norge og på Sørlandet er Lindseth helt klar på.

– Vi ligger strategisk til med tanke på aktivitetene langs kysten, ettersom vi har en kaifront rett utenfor verkstedhallene og kontorvinduene våre, med moderne fasiliteter som gjør oss i stand til å løse brede oppgaver. Her kan vi både skape aktiviteter selv, men også bidra inn på eksisterende prosjekt og behov hos andre.

Fremover handler det dermed om å kunne få økt innsikt.

– Dette vil Maritimt Forum Sør bidra til, fortsetter han.

Maritimt Forum Sør: – Perfekt for oss

Bjørn Saltermark er leder for Maritimt Forum Sør. Han er gledelig overrasket over at OOS nå blir et nytt medlem i nettverket.

– Det positive her er at jeg tidligere har opplevd at aktører fra den tradisjonelle offshore-bransjen kanskje ikke har vært så flinke til, eller så interesserte i, å delta i mer maritimt rettede forum og nettverk. At vi nå får med OOS som medlem hos oss, en aktør med sterk tyngde fra spesielt vedlikeholds- og installasjonsarbeid, syns jeg er utrolig spennende, sier Saltermark.

– Vi er overbevist om at vi vil være i stand til å tilby dem nettverk og en møteplass som kan være nyttige for dem i et forretnings-perspektiv.

Maritimt Forum Sør teller idag totalt 67 medlemsbedrifter.

© 2023 On & Offshore Services AS / Design, kode og drift av Aptum AS