Rigget for nytt offshore-eventyr

Offshorehavnen på Vige i Kristiansand blir svært viktig for det kommende havvindeventyret, med sin ideelle plassering mot Sørlige Nordsjø 2.

 

Likevel er det for få som i dag er klar over havnens kvaliteter til å serve havvindaktivitet.

– Det spøkes ofte om at Kristiansand og «Drilling Bay» er mer kjent i Houston, USA enn i Norge. Kanskje det stemmer. Vi må bli enda bedre til å synliggjøre og markedsføre kvaliteten på infrastruktur og næringsliv her i regionen, spesielt sett i lys av kommende havvindaktivitet, sier Terje Uleberg i On & Offshore Services AS.

Ideell plassering

Det er flere aspekter som gjør havnen i Vige svært attraktiv for havvind-aktivitet i Nordsjøen.

– Først og fremst har Vige Offshore Supply Port umiddelbar nærhet til feltet. Den overordnede lokasjonen til Kristiansand er svært bra. I tillegg er det svært høy standard på de eksisterende havne-fasilitetene. Det aller meste av nødvendig infrastruktur og reguleringsplaner er allerede på plass i havnen, i motsetning til andre plasser, sier Øystein Bondevik i Techano.

Dermed trengs det ikke iverksettelse av store utbyggingsprosjekter for å møte operasjonelle krav knyttet til havvind, sier han, og fortsetter:

– Her er det ny kaifront, stor lagerplass, moderne verksted og selvsagt nærhet til fasiliteter som flyplass og en regionshovedstad i vekst. Det eksisterende næringslivet og sørlandets velkjente leverandørindustri kan i tillegg levere tjenester og produkter av topp internasjonal klasse.

Størst i Europa på landstrøm

Havnen i Vige er dessuten størst i Europa på landstrøm ifølge Kim B. Lindseth i On & Offshore Services AS.

– Dette gjelder havnen i Kristiansand som helhet, og ikke bare her i Offshore Supply Port på Vige. Kristiansand Havn har lenge tatt bærekraft på alvor. Det kommer båtene og rederiene til å nyte godt av fremover.

At havnefasilitetene i Kristiansand ligger godt beskyttet fra vær og vind og har gode og sikre innseilingsforhold med kort avstand til havet, spiller også en viktig rolle i det totale tjenestetilbudet, mener han.

Hva slags havvind-tjenester er Kristiansand Havn rustet til å tilby?

– En båt er en arbeidsplattform som stadig skal inn og skifte utstyr tilpasset de forskjellige oppdragene den skal utføre. Alt av drift og vedlikehold rundt hver båt krever ulike tjenester. Slike typer servicetjenester, og logistikken som kreves i tilknytning til leveransen av disse, er havnen vår meget godt rustet til å huse, forklarer Terje Uleberg.

Trioen er likevel enige om at selve vindturbinene ikke vil komme inn i Byfjorden.

– De skal nok ikke inn hit, nei. Vi skal ikke bygge og sammenstille komponentene, men være servicepunktet for alle typer fartøy som er involvert i det totale bildet av en havvind-operasjon, spesielt med tanke på supply-båter og SOV-fartøy.

– Disse vil finne ideelle fasiliteter her i Kristiansand, er dommen fra dem alle.

Ber om mer synlighet

Selv om dagens fasiliteter allerede holder høy standard finnes det rom for oppgraderinger i fremtiden.

Hvordan kan havnen utvikles i fremtiden?

– Det er jo alltid noe man kan gjøre bedre. I Kristiansand er det heldigvis rom for å kunne tilpasse seg eventuelle økte krav og behov som oppstår i fremtiden. Vi har brikkene, leverandørkjeden, dybden, kaifronten, og ikke minst plass til overs. Denne fleksibiliteten gir langsiktige muligheter.

De tre etterlyser kraftigere signaler til resten av Norge om tjenestetilbudet Kristiansand Havn og omkringliggende næringsliv nå kan tilby havvind-aktørene.

– På messer som OTD møter man gjerne Stavanger Kommune på stand med tydelige slogans som «Norges Energihovedstad». Etter vårt syn kunne og burde dette like gjerne være Kristiansand, spesielt med tanke på kraften regionen vår får fra omkringliggende kraftinfrastruktur. Her mener vi politikerne bør ta bedre tak.

– Samtidig kan også leverandørindustrien i regionen vår bli enda bedre på å samle krefter rent markedsføringsmessig. Kristiansand har alle muligheter til å kunne bli den reelle energihovedstaden i Norge i fremtiden. Da må vi også tørre å vise det! 

 

Retter fokus mot havvind og vedlikehold

On & Offshore Services har bidratt til kartleggingsprosjektet fra Norsk Industri som skal beskrive hvordan leverandørindustrien på best mulig vis kan serve fremtidens havvindanlegg i Norge.

Interessen for å bygge flytende havvindanlegg i Nordsjøen utenfor sørlandskysten er økende. Flere ulike industrielle konstellasjoner har meldt sin interesse for å søke konsesjon:

 • Equinor, Hydro og RWE
 • Norseman Wind (Norgesgruppen, EnBW)
 • Aker Offshore Wind og Statkraft
 • Vårgrønn og Agder Energi
 • NorSea og Parkwind
 • Fred. Olsen Renewables og Hafslund Eco
 • Deep Wind Offshore (Haugaland kraft, Sunnhordland Kraftlag, Knutsen OAS)
 • Seagust (Ferd, Arendals Fossekompani)
 • Kvitebjørn Havvind
 • Equinor og Vårgrønn
 • Magnora og TechnipFMC

Av lokale aktører fra Sørlandet finner man Norseman Wind, og senest konstellasjonen Seagust, med Arendals Fossekompani og Ferd i spissen.

I kjølvannet følger også leverandørindustrien, som nå har startet arbeidet med å studere hvordan et nytt havvindmarked på best mulig vis kan forstås. 

Bidrar til forskning

– Det vil fremdeles ta noen år innen Sørlige Nordsjø 2 kan huse en fullt utbygd flytende vindpark som er i drift. Innen den tid er det viktig for leverandørindustrien å sette seg inn i de nye forretningsområdene for havvind, slik at man kan være klar når de første havvindanleggene er utbygd og i drift.

Det sier Kim Lindseth, CEO i On & Offshore Services. Nylig bidro han til prosjektet initiert av Norsk Industri som studerer havvindnæringens kommende leverandørmodeller.

– Det er bred enighet om at flytende havvind vil by på store muligheter også for leverandørindustrien. Samtidig vil aktørene møte nye reguleringer, og et marked som er forskjellig fra tradisjonelle offshore-operasjoner, et landskap de fleste aktørene idag opererer i.

I prosjektet var Lindseth en sentral ressurs på området «Drift og vedlikehold».

– Flytende havvind byr på et helt nytt regulatorisk segment man må sette seg inn i. Dette må tas på alvor, spesielt i en startfase hvor havvindbransjen og markedet generelt fremdeles er helt i startgropen, understreker Lindseth.

– Er ikke som olje og gass

Lindseth ser det som kritisk at man klarer å holde seg oppdatert på nye reguleringer, lovverk og leverandørmodeller i årene som kommer.

– Bestemmelsene kommer til å endre seg fra hva man ser idag, og frem til den første havvindparken blir åpnet. Skal man nå opp som en viktig leverandør må man følge med – derfor er det også spennende at vi nå aktivt kan ta del i kunnskapsutviklingen mot havvind fra et leverandørperspektiv.

Nye forhold til sjøs

At erfaring fra vedlikeholds- og oppgraderingsprosjekter fra tradisjonell oljeservice også vil bli verdifull kunnskap inn mot havvind er Lindseth klar på.

– For å ta en posisjon i markedet for drift og vedlikehold innen havvind, må man ha et unikt og bærekraftig verditilbud som må kommuniseres til operatørene på en god måte. Som leverandør må vi forstå vår plassering i disse nye verdikjedene, profilere konkurransefortrinn og bidra til å redusere operatørenes LCOE (levelized cost of energy).

– En rigg og en havvindpark er forskjellig. Men det å operere offshore under krevende forhold er kanskje den viktigste erfaringen vi kan ta med oss videre inn mot havvind. Her har både vi i OOS og annen sørlandsk leverandørindustri et konkurransefortrinn, fremhever Lindseth.

Les mer om prosjektet til Norsk Industri her:

Slik var COSL Rival på innsiden

Bli med på rundtur ombord COSL Rival slik riggen så ut før siste seilas. 

 

– COSL Rival har en rik historie over nesten 45 år. At den nå skal ut på siste seilas før den blir spiker er jo på sett og vis trist, men det er slik det er. Den har levert sitt, sier Terje Uleberg, mens han tar inn synet av en tom og støvete mannskapsmesse ombord på riggen som først ble konstruert i Japan i 1976.

Uleberg, som idag er CEO i On & Offshore Holding AS, har siden 2016 blitt godt kjent med riggen som nå er på vei til de evige spikermarker i Tyrkia.

 

 

– Opprinnelig var COSL Rival en borerigg eid av Fred Olsen. Denne flytende kjempen ble så bygd om til flotell i 2004. Da riggen først kom til kai i Vige i 2016 var planen at den skulle på et månedslangt vedlikeholdsopphold. Det ble til slutt fire år, bemerker han lakonisk.

Fra 2017, og frem til den ble solgt til selskapet Rig Partner, var COSL Rival driftet av COSL Offshore Management.

– Da de hadde behov for å utføre forskjellige typer vedlikeholdsarbeid på riggen stilte vi selvsagt opp, sier Uleberg

Dette ble startskuddet for flere ulike modifikasjonsoppdrag for OOS ombord på COSL Rival. Blant annet ble gangveiene på riggen gitt nye kledninger. OOS fungerte også som lokalt nav opp mot andre leverandører frem til salget av riggen til Rig Partner i 2021. 

 

 

Ville benytte OOS

Jostein Kvamme i Rig Partner valgte å benytte seg av erfaringen til OOS da riggen så skulle klargjøres før Tyrkia-seilaset.

– OOS bidro til å kvalitetssjekke og fastlåse COSL Rivals ankerfester, akslinger og vinsjer. De sørget også for klargjøring av  elektrosystemer, samt behandlet farlig avfall. Kjennskapen de hadde til riggen fra tidligere oppdrag sammen med lokaliseringen deres nær kaifronten bidro til en solid leveranse.

– Vi er særlig fornøyde med hvor ekspeditte OOS var, og vi ser for oss at vi kommer til å bruke dem på videre oppdrag også fremover, sier Kvamme.

 

 

Vil ha varme oppdrag

Kim Lindseth, CEO i On & Offshore Services, mener timingen for avreisen til COSL Rival tross alt er god.

– Riggen har vært et godt bekjentskap for oss som har gitt oss rik erfaring. Samtidig er markedet idag bra, og vi opplever gode signaler på videre aktivitet. Forhåpentligvis kan frigjort kaiplass nå føre til nye oppdrag for oss og de andre aktørene her langs kaikanten, sier han. 

Sørlige Nordsjø 2, det enorme feltet på grensen mot dansk kontinentalsokkel syd for Agder, er blitt åpnet for konsesjonssøknader til havvind-anlegg. Dette kan gi gunstige ringvirkninger også lokalt, mener Lindseth.

 

 

– Vi og andre aktører i regionen er i stand til å gi bred service til flere typer aktiviteter som følger i kjølvannet av havvind-utbyggingen. Havnen i Vige passer for eksempel ideelt for ankomst av havvind-næringens servicefartøy, påpeker han.

Er et «Offshore House»

Lindseth understreker at OOS nå fremover satser sterkere mot aktører innen både offshore vindkraft, mineralutvinning og oppdrag innen det voksende segmentet «grønn energi-service».

– Vi ser at havmarkedene endrer seg, og det må også vi. Fremover vil vi utvikle kompetansen og kapabilitetene våre slik at vi øker vår konkurransekraft mot leveranser av tjenester innen vedlikehold, reparasjon, installasjon og igangsetting av utstyr og installasjoner innen nye og bærekraftige segmenter.

 

 

På Vige deler OOS hus med utstyrleverandøren Techano, som er store innen spesielt kraner og offshore gangveier.

– Samarbeidet vi har med Techano er med på å styrke tjenestetilbudet vårt, og viser noe av bredden man finner i Vige Offshore Supply Port. Sammen er vi en fremoverlent totalleverandør på kaikanten innen design, installasjon og igangsetting, sier Lindseth.

– Husk at kompetansen på Sørlandet er verdensledende når det kommer til utfordrende leveranser i havrommet. Det nyter alle som kommer inn på oppdrag og overhaling i Kristiansand godt av.

 

 

Blir medlem i Maritimt Forum Sør

On & Offshore Services AS går inn som nytt medlem i Maritimt Forum Sør.

– Vi ønsker å tenke bredt når det kommer til marked og muligheter. Ved å bli medlem av Maritimt Forum Sør kan vi etablere kontakt og dialog med aktører som har en annen profil enn hva som kanskje har vært vårt typiske marked tidligere. Dette kan bli verdifullt for oss fremover, og vi ser frem til å kunne lære mer om den maritime bransjen, sier Kim Baagøe Lindseth, CEO i On & Offshore Services AS.

At det foregår mye spennende langs kysten av Norge og på Sørlandet er Lindseth helt klar på.

– Vi ligger strategisk til med tanke på aktivitetene langs kysten, ettersom vi har en kaifront rett utenfor verkstedhallene og kontorvinduene våre, med moderne fasiliteter som gjør oss i stand til å løse brede oppgaver. Her kan vi både skape aktiviteter selv, men også bidra inn på eksisterende prosjekt og behov hos andre.

Fremover handler det dermed om å kunne få økt innsikt.

– Dette vil Maritimt Forum Sør bidra til, fortsetter han.

Maritimt Forum Sør: – Perfekt for oss

Bjørn Saltermark er leder for Maritimt Forum Sør. Han er gledelig overrasket over at OOS nå blir et nytt medlem i nettverket.

– Det positive her er at jeg tidligere har opplevd at aktører fra den tradisjonelle offshore-bransjen kanskje ikke har vært så flinke til, eller så interesserte i, å delta i mer maritimt rettede forum og nettverk. At vi nå får med OOS som medlem hos oss, en aktør med sterk tyngde fra spesielt vedlikeholds- og installasjonsarbeid, syns jeg er utrolig spennende, sier Saltermark.

– Vi er overbevist om at vi vil være i stand til å tilby dem nettverk og en møteplass som kan være nyttige for dem i et forretnings-perspektiv.

Maritimt Forum Sør teller idag totalt 67 medlemsbedrifter.

Kim Baagøe Lindseth er ny CEO i On & Offshore Services AS

Møt familiemannen, jegeren, livsnyteren og økonomen med den noe uvanlige fordypingen i kjemi som skal styre On & Offshore Services AS inn i en grønn fremtid.

– Kanskje jeg er litt introvert?

Kim Baagøe Lindseth stiller spørsmålet etter et kryssforhør av seg selv, hvor egen sosial interesse og innsats eksamineres.

– Jeg har alltid hatt et bevisst forhold til det å sikre god kommunikasjon, kontakt og sosiale relasjoner mot menneskene rundt meg på arbeidsplassen. Som leder har jeg prøvd å være bevisst på å være en del av det sosiale limet som danner grunnlag for respekt og godt samarbeid på tvers av selskaper, funksjoner og interessegrupper.

– Så jeg er absolutt sosial, og jeg liker godt sammenkomster med andre mennesker. Likevel har jeg en side som er mer tilbaketrukket.

Siden 2008 har han jobbet skulder ved skulder med Terje Uleberg som CFO i OOS. Nå overtar han roret etter ringreven Uleberg, som fremover går inn i nye roller i eierselskapet til OOS.

– Samarbeidet med Terje har vært preget av at vi utfyller hverandre på mange felt. Han har gjerne stått for salg, relasjonsbygging og tekniske vurderinger. Mitt ansvar har vært knyttet til vurdering av risiko, økonomiske forhold og formelle prosesser.

Det interne rollebyttet er udramatisk.

– I praksis har dette blitt diskutert mellom Terje, styret og meg over lengre tid. Dessuten kommer samarbeidet med Terje også til å fortsette fremover, ikke bare på teknisk side og som relasjonsbygger i OOS, men også på strategisk nivå i andre virksomheter i On & Offshore-sfæren. Han blir en viktig støttespiller.

Surfet til Oslo på IT-bølgen

Den nye OOS-lederen har en variert bakgrunn. Formelt er han tverrfaglig utdannet innen kjemi og økonomi, en utdannelse som med tiden er supplert med fag innen strategi, ledelse og økonomistyring fra både UiA og BI.

Kjemi og økonomi-studier er en sjelden kombinasjon, Lindseth?

– Hehe, ja. Jeg har alltid vært interessert i kjemi, sikkert fordi jeg hadde en onkel i Danmark som var kjemiker, og påfunnene hans imponerte meg ofte da jeg var mindre. Interessen fortsatte, og jeg likte kjemi godt da jeg var på videregående. Samtidig fikk jeg etterhvert hint om at en grunnutdannelse innen økonomi ville åpne mange dører på jobb-markedet.

– Løsningen ble en kombinasjon. Den sammensatte graden var også et ordinært studieopplegg ved gamle ADH, som fokuserte på miljø, kjemi og bedriftsøkonomi.

Som ungdom hadde Lindseth flere sommerjobber i byens varehandel og dyreparker. Her stod burger-flipping som regel på arbeidsplanen.

Da årene ble flere, i sen ungdoms- og studietid, sneiet han innom arbeid som dykkerinstruktør og oppdrag innen sørlandsk havturisme.

Fortell?

– Det kom av en ren interesse for sjøen. Jeg ble dykkerinstruktør da jeg kom inn i et miljø i Lillesand som drev med dykking. Så tok jeg kurs og ble redningsdykker, så divemaster og senere instruktør.

– Jeg ble også involvert i dykkerturisme og fisketurisme, hvor jeg var Barracuda-instruktør. En gang var jeg faktisk også representant i Düsseldorf på en båt- eller turistmesse for Destinasjon Sørlandet. Det var en staselig tur, husker jeg.

Ferden gikk så videre til Oslo, landets hovedstad innerst i Viken, kjent for manglende skarring på r-en og som byen som lager Dagsrevyen.

– Det nærmet seg slutten på studiene, og på den tiden, på slutten av 90-tallet, skylte det en enorm IT-bølge over verden. Min fetter startet et konsulentfirma i Oslo – Vericom. De trengte personell, og på den tiden fikk man jobb selv bare med et par studiepoeng i IT. Det endte med at fem kompiser fra Sørlandet flyttet inn til nye jobber.

Han kunne «ingenting» om IT på det tidspunktet.

– Vi var unge, og vi fløy rundt og installerte PC´er. Vi kunne vel egentlig ikke noe som helst, men likevel visste vi mer enn alle andre – som på den tiden var nok. Det var en merkelig og spennende tid; vi var unge, og tjente like mye eller mer enn foreldrene våre.

Senere ble han flyttet opp i eierselskapet bak.

– Da ble det mer ansvar og et søkelys på administrative oppgaver. Dette ble mine første år i det «virkelige» arbeidslivet før ferden gikk videre som rådgiver, busines- controller og CFO i ulike selskaper.

En berg-og-dalbane

Fruen han møtte i Oslo, Susanne, ble gravid.

I 2007 bestemte de seg derfor for å flytte tilbake til Kristiansand – et ikke akkurat ukjent fenomen for sørlendinger.

På den tiden fikk OOS inn nye eiere, som ønsket å styrke selskapets operative ledelse. Inn kom Kim Baagøe Lindseth som ny CFO.

– Siden den gang har ansvarsområdene mine i selskapet vært strategi- og forretningsutvikling, finansiell- og økonomisk styring, finansiell- og økonomisk rapportering til styre og eiere, investor-relasjoner, samt avtaler og risikostyring i kontraktsforhold.

– Fra 2019 har jeg også hatt det overordnete personalansvaret i bedriften og vært ansvarlig for relasjonen til tillitsvalgte.

Reisen siden 2008 har vært en berg- og dalbane.

– Jeg har vært med på utrolige oppturer, spennende eventyr i andre verdensdeler og brutale markedsnedturer. Tiden mellom 2015 og 2018 var tunge og spesielt dramatiske år. Siden 2018 har vi heldigvis sett en bedring innen kjernemarkedet relatert til olje- og gass på norsk sokkel. Spesielt 2019 var et år hvor vi opplevde vekst og god respons.

Friluftsmannen som fikk sparken

Tall og jobb er likevel ikke alt.

Med Susanne har han idag barna Trym (13) og Erle (11). Fritiden vil han helst benytte sammen med sine nærmeste.

– Jeg er glad i å samle familie og venner – aller helst rundt utepeisen og grillen i hagen. Om dette er på hytta eller hvor som helst spiller ingen rolle, men er det under åpen himmel og rundt et bål er det topp.

– Når jeg kan velge – og det er det ikke alltid jeg kan – vil jeg helst være utendørs. Om sommeren blir det på hytta ved sjøen, om vinteren naturlig nok på fjellet. I tillegg til familiehytter begge steder har jeg ei jaktkoie på heia med gode venner. Der trives jeg gjerne bedre enn i en striglet leilighet på Hovden. Og jeg går heller på fjellski, står på randonee eller legger ut på ekspedisjon fremfor å ha en vanlig dag i alpinbakken. Så velger jeg heller en tur med kajakken enn å ta danskebåten.

Fasiliteter er det ikke nøye med virker det som. «Rått og ekte» fremfor komfort.

Familielivet og oppfølgingen av ungene har likevel ført ham inn i hovedstyret i Randesund Idrettslag. Han er idag også president i Kristiansand Rotaryklubb.

Så friluftslivet får en viss konkurranse likevel?

– Ja. Engasjementet i RIL tar mye tid. Det henger sammen med Trym og Erle, men OOS har i mange år også hatt tilhold midt i hjertet av RIL-land. Terje Uleberg har hatt engasjement i klubben, og vi har vært RIL-sponsor i en årrekke. Engasjementet har falt seg naturlig.

Lindseth har likevel fått sparken i RIL. Av sin egen sønn.

– Frem til våren 2020 var jeg også trener, men Trym, som jeg var trener for, ble plutselig svært tydelig på min sportslige inkompetanse innen fotball, så da måtte jeg bare gi meg. Plassen i hovedstyret var heldigvis ikke truet, hehe.

Randesund Idrettslag er svært viktig for lokalmiljøet, mener han.

– Den er en av landets største breddeklubber, som gir tilhørighet og fungerer som samlingsplass for både barn og voksne. RIL setter farge på hele bydelen.

– Mer motivert enn noensinne

Tilbake til business.

I 2020 ble aktiviteten i On & Offshore Services AS sterkt preget av fall i oljeprisen og korona.

Det er med andre ord i en svært utfordrende tid for både industri og arbeidsmarked at Lindseth nå overtar stafettpinnen som leder.

Om noe, så øker bare dette motivasjonen hans på ferden videre.

– På tross av pandemien i 2020 og utfordringene vi har hatt det siste året er selskapet ennå godt rustet til å møte fremtidens muligheter og utfordringer. Jeg er mer motivert enn noensinne til å gi jernet for OOS. Jeg ser muligheter.

En kort analyse av 2020 viser 30 prosent reduksjon i selskapets produksjon sammenlignet med 2019. På tross av dette er regnskapet blitt bedre enn ventet.

– Godt hjulpet av et marked som har behov for tjenestene våre, myndighetenes tiltak, godt samarbeid med de tillitsvalgte og god kostnadskontroll, så klarer vi likevel å levere et positivt driftsresultat for fjoråret.

Ikke tilfeldig, om man skal tro Lindseth.

– Dette er mot normalen vi ser der ute. Jeg tror vi har fått det til som et resultat av måten vi jobber på. Kvaliteten og prisnivået på tjenestene våre er konkurransedyktig. Gjennom en tøff periode har vi også klart å beholde personellet som trengs for å kunne betjene kunder og marked.

Hyller fagarbeideren

For å bli mer teknisk:

Fremover tror Lindseth at de gjenværende lokomotivene i kjernemarkedene til OOS i mindre grad vil øke organisasjonene og kapasiteten deres organisk, men heller bruke etablerte samarbeidspartnere og leverandører i langt større grad enn tidligere.

Det samme vil også skje når OOS-kundene i ytterligere grad skal endres mot bærekraftige og grønnere løsninger, mener han.

Med andre ord – OOS har gode markedsmuligheter fremover.

– Vi har etablerte rammeavtaler med flere større kontraktører, riggeiere og operatører på norsk sokkel. Samtidig er organisasjonen vår intakt med kompetanse, kapasitet og nødvendig erfaring. Vi er posisjonert godt for nye oppdrag i tiden som kommer, både for nye og eksisterende kunder.

– De fleste aktører i vår bransje har gått gjennom store strukturelle endringer og kraftige bemanningsreduksjoner. Samtidig er antall aktører i markedet vårt  redusert. Jeg kaller dette et betydelig strategisk mulighetsrom.

På kort sikt skal lavthengende frukter plukkes først.

– Det betyr at vi skal fortsette å betjene eksisterende kunder, og samtidig vinne nye jobber innen våre kjerneområder. På lengre sikt ser vi også flere muligheter innen for eksempel fornybar energi og havbruk.

Som Sørlige Nordsjø II, det nye havvindfeltet utenfor Agder-kysten som nå er åpnet for konsesjonssøknader.

– Sørlige Nordsjø II skal utvikles for både flytende og bunnfast havvind. Det kan bli et av verdens største felt for offshore havvind, noe som kan gi viktige muligheter både for OOS, Kristiansand og Sørlandet som region. Vår plass i en slik fremtid vil bli som en integrert del av entreprenørskapet. Etter planleggings- og engineeringsfasen må vindparkene bygges. Det er da vårt lag skal på banen!

Lindseth understreker i en hyllest viktigheten av fagarbeideren i dagens industri- og næringssamfunn.

– I mine øyne er fagarbeideren undervurdert. Det er i mange fora og miljøer dokumentert at mangel på fagfolk kan få alvorlige følger for norsk næringsliv og vår felles fremtid.

– I OOS er det nettopp fagarbeideren som er den sentrale ressursen vi tilbyr kundene våre. Og fagarbeideren er den store driveren bak den verdiskapningen som skjer ute hos kundene. Slik har det vært siden starten av selskapet i 2003, og slik vil det også være i fremtiden. Fagarbeideren er landets viktigste ressurs!

 

Ny kontrakt med UMOE Advanced Composites AS

On & Offshore Services har produsert komponenter til hydrogen-containere fra UMOE Advanced Composites (UAC).

– Dette er en svært spennende og viktig jobb for OOS. Ikke bare er jobben en lokal, bærekraftig og grønn produksjon, men vi får også viktig erfaring innen et nytt og voksende markedssegment, sier Kim B. Lindseth, CEO i OOS.

Han er naturlig nok storfornøyd med oppdraget.

– Det er ingen tvil om at hydrogen kan spille en viktig rolle som energikilde i et grønt samfunn i fremtiden. Den utviklingen har vi lyst til å være med å prege, og selv om dette på sett og vis er et ordinært sveiseoppdrag gjør kunden og rammene for oppdraget at vi kan lære mye. Dette skal vi få bruk for videre, slår han fast.

Behøver transport og lagring

Hydrogen trenger spesialtilpassede produkter for å kunne lagres og transporteres. Dette markedet har UMOE Advanced Composites spesialisert seg på.

Selskapet produserer idag verdensledende produkter for hydrogentransport i form av kompositt trykkbeholdere (Type 4) som installeres i plug-and-play containermoduler i ulike størrelser og konfigurasjoner.

UAC’s produkter er unike ved at det kun benyttes glassfiber under produksjonen av trykkbeholderne, der andre konkurrenter benytter karbonfiber eller stål. På denne måten får UAC meget robuste, sikre og kostnadseffektive løsninger – med høy lagrings- og transportkapasitet.

Strenge produksjonskrav

For at containerne skal kunne fungere optimalt trenger likevel innsiden av dem viktige komponenter spesialkonstruert av fagfolk.

Det er her OOS kommer inn i bildet.

– Vi har sveiset seks sett av små stålrør til seks ulike containere. Disse skal brukes som sammenkobling (manifold system) mellom kompositt-tankene for hydrogen, som står på innsiden av containerne og kundenes tilkoblingspunkter, forklarer Tore Finstad, Prosjektleder i OOS.

De små stålrørene har vært underlagt strenge produksjons- og dokumentasjonskrav.

– Vi har sørget for en høy grad av renhet i stålet, og unngått at det kommer partikler og urenheter i sveisesømmene. Dette er viktig; rørene må tåle det høye trykket de blir satt under i operasjon, sier Finstad.

UMOE: – Viktig for oss

Jørn Løvdal er ansvarlig for innkjøp i UAC. Han er godt fornøyd med samarbeidet med OOS så langt.

– For UAC er det verdifullt å ha lokale leverandører med høy grad av kvalitet, og ikke minst med høy fleksibilitet og leveringspresisjon. Våre kunder er krevende, vi får ofte korte leveringstider og det er en del prototype leveranser. Dette krever leverandører som kan snu seg raskt rundt og hjelpe oss når det er nødvendig. Her har OOS vist en solid innsats så langt, sier Løvdal.

For øvrig opererer vi i et meget konkurranseutsatt marked med mange aktører og ulike løsninger, og vi jobber derfor kontinuerlig med å redusere materialkostnader og øke produktiviteten i fabrikken vår. Her må også alle våre leverandører bidra og ha et høyt fokus på kostnader dersom vi skal klare å opprettholde langsiktig samarbeid.

For mer informasjon om sveisekompetansen til OOS og hvilke oppdrag selskapet kan betjene, kontakt Prosjektleder Tore Finstad i OOS på + 47 95 85 45 15 / tf@oos.no

– Kristiansand kan bli teknologi-hub for Sørlige Nordsjø II

Åpningen av havvind-feltet Sørlige Nordsjø II kan gi store ringvirkninger for Kristiansand som by og region. Men kun så lenge offshore-virksomheten i Kristiansand Havn kan få langsiktige og gode vekstvilkår, mener OOS-leder.

(Foto: Kristiansand Havn)

Nylig åpnet Regjeringen Sørlige Nordsjø II for utvikling av både flytende og bunnfast havvind. Feltet, som er plassert på grensen til dansk kontinentalsokkel sydvest for Agder i Nordsjøen, har potensiale til å bli et av verdens største felt for offshore havvind.

Etter planen skal feltet åpnes for konsesjonssøknader i Januar 2021.

Sammen med området Utsira Nord er Sørlige Nordsjø II de to første områdene av norsk sokkel som nå er blitt regulert for utvikling av havvind – som etter spådommene vil bli en milliard-næring for Norge og norsk leverandørindustri de neste ti-årene.

– Sørlige Nordsjø II ligger strategisk godt plassert for sørlandskysten. Kristiansand er idag havnen med best offshore-rettet infrastruktur som geografisk ligger nærmest feltet hvis man ser det fra fastlands-Norge, sier Kim Lindseth, CFO i On & Offshore Services.

Dermed har Kristiansand og Sørlandskysten fått en historisk mulighet, mener Lindseth.

Kim Lindseth i On & Offshore Services (Foto: OOS)

– Ved å være en av de best utrustede og nærmeste havnene til dette nye og enorme feltet for vindkraft som nå skal utvikles, kan Kristiansand – på samme måte som Stavanger siden åpningen av Ekofisk på 60-tallet ble Norges hub for oljevirksomhet – nå utvikle seg til å bli en av landets viktigste huber for vindkraft og leverandørrelatert industri.

Et spørsmål om når – ikke hvis

Utviklingen av vindkraft på norsk sokkel har bred politisk støtte.

– Dette øker sannsynligheten for at feltene som nå er åpnet faktisk blir bygd ut. Dermed  blir det ikke et spørsmål om hvorvidt vindkraft og Sørlige Nordsjø II kan gi en effekt for regionen vår – men når effekten kommer, påpeker Lindseth.

Sørlige Nordsjø II vil tiltrekke seg stor aktivitet. Sammen med Utsira Nord vil feltet produsere opp mot 4,5 GW kraft årlig. Dette er nok til å levere strøm til over en million husstander.

– Vindturbinene og annen infrastruktur skal monteres, videreutvikles og vedlikeholdes over hele vindparkens levetid. Dermed vil det melde seg et stort behov for teknologi og tjenester fra en kompetent leverandørindustri. Dette blir også viktig politisk, ettersom Norge bør utvikle et kompetent hjemmemarked som kan øke eksportinntektene i fremtiden.

En rapport fra NVE argumenterer for at vindturbiner bør ferdigstilles og vedlikeholdes i havn, noe som kan redusere kostnader, ettersom arbeid på åpent hav gir usikre værvinduer og høyere krav til sikkerhet.

– Slik det ser ut idag har Kristiansand alle muligheter til å kunne bli havnen som eventuelt betjener slik iverksettings- og vedlikeholdsarbeid av vindturbinene for Sørlige Nordsjø II. Dette er en enorm mulighet for byen og offshore-havnen her, poengterer Lindseth.

– Sjelden posisjoneringsmulighet

Siden 2014 har den nye OSP-havnen på Vige hatt stadig økende trafikk og anløp av offshore fartøy, både fra rigger og skip. Kristiansandere flest har blitt vant til å se store fartøy ved kai i Kongsgård.

Tall viser at hvert havneanløp genererer merarbeid i millionklassen til omkringliggende næringsliv.

(Foto: Kristiansand Havn)

– For selskapene som idag opererer ut fra sørlandskysten er Sørlige Nordsjø II en sjelden forretningsmulighet. Samtidig ligger det ingen automatikk i dette.

Kristiansand stod for eksempel igjen på sidelinjen da Stavanger ble etablert som landets oljehovedstad på 60-tallet.

– Derfor må dagens offshore-havn på Vige fremdeles videreutvikles i tråd med spådommene om en klar økning i havneanløp fra flere typer offshorefartøy de neste ti-årene, sier Lindseth.

Til tross for rapporter i media om det motsatte har flere møter med Kristiansands politikere i det siste bekreftet at flesteparten nå ønsker å fortsette utviklingen av offshore-delen av Kristiansand Havn.

– Det stemmer at vi har hatt flere møter med byens folkevalgte. Vårt inntrykk er at de ønsker å legge til rette for at Kristiansandsregionens næringsliv fremover skal få de beste forutsetningene for å kunne utnytte mulighetene havet vil by på.

– Byens politikere har registrert at mengden havneanløp fra offshorenæringen har økt kraftig i det siste, samt at mulighetene innen flytende, offshore vind så til de grader er tilstede for Kristiansands-regionens næringsliv. Dette skal Kristiansands politikere gis honnør for, sier han.

– Ikke glem olje og gass!

Selv med dagens sterke fokus på havvind og grønne, fornybare muligheter vil utvinning av olje og gass i lang tid fremdeles bestå.

– Det kan hende at investeringsnivåene vil bli lavere, og at oljeprisen aldri vil komme tilbake til gamle høyder. Men oljerelaterte inntekter vil fremdeles være en premissgiver for statlig velferd i Norge i flere tiår fremover. Dette gjør at installasjoner på sokkelen skal vedlikeholdes og oppgraderes i lang tid fremover, noe som også vil bidra til å skape en så ren og miljøvennlig produksjon av energi som mulig.

– Vi ser frem til å benytte oss av mulighetene fremtidens OSP-havn på Vige kan tilby  – enten det blir innen flytende vind, olje og gass, eller andre næringer, avslutter Lindseth.

 

– Slik holdt vi hjulene i gang når covid-19 kom til Sørlandet

På det meste var 60 prosent av arbeidsstokken hos On & Offshore Services permittert da koronakrisen herjet som verst. OOS er likevel et av selskapene som har taklet Covid-19-krisen godt. Tall fra første halvår 2020 viser overskudd. 

– Kjernen bak slike resultater er et godt samarbeid med tillitsvalgte, et marked som har behov for tjenestene våre, fokus på handlekraft, samt et godt forhold til banken, forteller CFO Kim Lindseth i On & Offshore Services.

Han kan berette om et etter forholdene godt år for On & Offshore Services til nå – Covid19-krisen tatt i betraktning.

– 2019 var et godt år for On & Offshore Services, hvor vi så betydelig vekst i topp og bunnlinje. Inn mot 2020 forventet vi at året skulle bli bedre enn 2019, noe som gjorde oss til optimister ved inngangen til året.

Januar og Februar ble gode for OOS. Samtidig ble avisene fylt med stadig mer skriverier om Korona.

– Dette merket vi oss. Det som startet i Asia kom fort nærmere, før det kulminerte med Alpe-turistene fra Ischgl, hvor 12 kristiansandere fikk påvist Koronasmitte. Da gikk det ordentlig opp for oss at dette ikke lengre bare var noe man leste om i nyhetene – det ble nært og virkelig.

Etter 13 mars ble situasjonen enda mer prekær. Da startet nedstengingen av Norge, det kanskje største samfunnsinngrepet noen gang foretatt i fredstid.

Kontaktet klubbleder for drøftelser

– Da tok vi grep umiddelbart. Aller først kontaktet vi klubbleder i OOS Sverre Stillufsen. Vi gjennomførte samtaler og en drøftelse, og ble raskt enige med Stillufsen og de tillitsvalgte om at gyldig grunnlag for permittering forelå, ettersom vi sammen slo fast at arbeidsstokken ikke lengre kunne sysselsettes på en forsvarlig måte.

Permittering av arbeidsstyrken er ikke et enkelt valg, ettersom det skaper slitasje, økt administrativt arbeid, redusert lønn og økt usikkerhet. Erfaringene On & Offshore Services gjorde seg fra oljekrisen i 2015 kom derfor godt med nå.

– På mange måter var det lettere å gjennomføre permitteringen nå enn det var i 2015, for myndighetene lempet på permitteringsreglene, og tilrettela for reduksjon av bedrifters arbeidsgiverperiode fra 14 til to dager. Men, viktigst av alt, myndighetenes tiltakspakker sikret også full lønn de 20 første dagene av permitteringsperioden.

Varslingstiden for permitteringer ble også betraktelig redusert for noen virksomheter.

– I samråd med de tillitsvalgte bestemte vi oss likevel for å ikke bruke redusert varslingstid. Dette var det to grunner til; vi hadde fremdeles aktivitet hvor vi kunne sysselsette en del av arbeidsstyrken vår, samtidig som vi ikke var helt sikre på om den nye varslingsstiden på to dager ville være gyldig for oss.

Systematisk oppfølging gav trygghet

Starten av nedstengingsperioden var uoversiktlig.

– Vi visste lite om Covid-19 og hvordan dette kunne håndteres best mulig. Det vi gjorde i praksis var at vi omtrent dag for dag etter nedstengningen drøftet situasjonen og hva vi kunne gjøre for å håndtere den best mulig. Vi fikk også raskt ut informasjon til ansatte og kunder via kanaler som egen web og direkte mail. Denne aktive kommunikasjonen ble viktig for oss.

OOS fulgte også rådene fra NHO. Gjennom bedrifts- og intranettet Arbin fant man raskt inpirasjon til hvordan spesielle situasjoner kunne løses rundt tiltakspakkene fra myndighetene, samt rundt smittevern og beredskap.

– Vi fikk også rask oversikt over smittevernrådene som kom fra FHI, og  implementerte disse. Vi begrenset tilgangen på besøk, fikk på plass informasjon og lapper, satte ut sprit, og gjorde alt av møter på teams og telefon.

– Et godt samarbeid med Klubben

Oppdrag for Aibel, et selskap som var raskt ute med å håndtere situasjonen på sine verft og installasjoner, bidro til å opprettholde et visst nivå av sysselsetting i April og Mai.

– Vi kunne tilby markedet og kunder friskmeldt personell klare til mobilisering. Dermed klarte vi å holde deler av arbeidsstyrken vår i arbeid. På det høyeste var likevel 60 prosent av arbeidsstokken vår permittert som en konsekvens av arbeidsmangel. Denne mangelen på arbeid har hele tiden vært hovedpremisset for hvorfor vi har måtte permittere, understreker Lindseth. 

Totalt sett; hvordan vil du si at dere har klart å takle krisen?

– Jeg vil si at vi har taklet den bra til nå. En av de viktigtse årsakene til dette er at vi har et godt og effektivt samarbeid med de tillitsvalgte, som har vært avgjørende for å få til en smidig og rask gjennomføring av de tiltakene vi måtte gjennomføre. Et godt klubbsamarbeid er noe vi har et kontinuerlig fokus på.

– Vi hadde også en nær dialog med kundene våre. Det at vi har kunder som har behov, og som samtidig på en god måte håndterer de kravene som er satt rundt smittevern, både rundt moblisering og ved opphold på landbaser eller offshore, hjelper oss veldig.

Administrativt har On & Offshore Services en slank organisasjon. Dette gir lave faste kostnader, enklere kontroll på utgifter, og større muligheter for smidigere manøvrering når vanskelige situasjoner oppstår.

– I tillegg er vi finansielt solide og har et godt samarbeid med banken vår. Slik får vi ro i hverdagen – selv i vanskelige tider.

Selskapet er opptatt av å være årvåkne og følge med på hva som skjer.

– Jeg vil si at dette er et undervurdert aspekt ved det å drive et selskap. Det handler for eksempel om å følge med på de oppdaterte bestemmelsen rundt lønn, eller bestemmelsene knyttet til sykepenger og dagpenger ved permitteringer og avlønning generelt. I perioder hvor det er turbulent er det selvsagt krevende å holde seg oppdatert. Men det å være oppdatert på områder som krav og bestemmelser er livsviktig. Dette får man igjen for når krisen er et faktum.

– Konsekvensen av å bruke for eksempel permitteringer feil, eller at man ikke får sendt inn riktig informasjon – alt dette kan resultere i forsinkede utbetalinger, avslag og annet unødvendig støy. Det resulterer igjen i unødvendig merarbeid, som selvsagt krever sitt og tar fokuset bort fra det verdiskapende arbeidet et selskap er avhengig av for å kunne overleve.

– Må være på i markedet

Sistnevnte er et annet viktig aspekt Lindseth går i dybden på.

– Vi har et velsmurt maskineri når det kommer til å se aktivt mot mulighetene som ligger i markedet. Her glemmer vi aldri å kikke etter jobb. Når det blir vanskelige tider er dette et vel så viktig område å opprettholde et fokus på som det rent organisatoriske. Det er jobb og gutta i arbeid som i praksis bringer et selskap videre og ut av en krise. Og det får man bare til gjennom å ta kontakt med nye og eksisterende kunder, og aktivt lete etter oppdrag og muligheter.

For øyeblikket er sysselsettingen hos On & Offshore Services tilbake på et tilnærmet likt nivå som før pandemien.

– I perioden etter Juni og frem til September har vi opplevd at etterspørselen og aktiviteten er bedre enn fryktet. Det er et behov for våre tjenester, og vi har bortimot full sysselsetting. Resultatene fra årets første 6 måneder viser også positive resultater, om enn små. Det er betryggende, avslutter Lindseth.

 

 

Installerer ny 6` testlinje og 4` luftlinje på West Hercules

On & Offshore Services gjør for øyeblikket oppgraderingsarbeid på riggen West Hercules i samarbeid med Apply Capnor og Archer. 

 

Sentralt i arbeidet står økning av riggens testlinje-kapasitet fra dekksmanifoilene og ut til flammebommene.

– Her behøver West Hercules å øke test-kapasiteten på flammebommene i forbindelse med en ny brønn som skal bores, sier Tore Finstad, Prosjektleder i On & Offshore Services.

Dermed skal 225 meter med 6 tommers rørlinje legges ut på riggens to flammebommer, som erstatning for dagens 4 tommers rørlinje.

I tillegg skal nye 75 meter med gammel 3 tommers rørlinje byttes ut med ny 4 tommers luftlinje mot de to flammebommene.

3D-samarbeid med Apply Capnor

Oppgraderingsarbeidet gjennomføres i tett samarbeid med Apply Capnor og Archer.

– Apply Capnor driver med laserskanning og tegning i 3D, og har 3D-skannet hele de planlagte traseene hvor de nye test- og luftlinjene skal gå – som alt av prefab er utarbeidet fra. Denne 3D-modelleringen gjør at monteringsjobben ute på riggen blir enklere.

– Nå blir det vår jobb som rørleggere, riggere og sveisere å sørge for at jobben blir gjort og levert etter planen, sier Finstad.

Tidligere i sommer monterte OOS gjennom NSE Industrier opp et over 32 tonn tungt stillas langs riggens skuteside. Dette er nødvendig for å kunne utføre sveisearbeidet.

– Her utformet vi arbeidspakkene mens stillaset ble montert opp for å unngå for mye venting. På disse områdene har vi et kontinuerlig fokus på å skape god flyt og koordinering i samarbeidet.

Det ble også utført en «sikker jobb»-analyse innen monteringsarbeidet ble igangsatt.

– Archer bidro med et eget sikringslag godt drillet på ulykker om vi skulle opplevd uønskede situasjoner. Dette er et viktig sikkerhetstiltak ved arbeid over åpen sjø. Arbeidet har gått bra til nå.

– Fremover skal vi montere ferdig gjenstående rør, sveise disse, bolte-trekke flensede forbindelser, før Archer utfører MPI og siste røntgenkontroll av alle rørsveisene. Når dette er utført skal OOS utføre nødvendig trykktesting før siste ferdigstillelse, forteller Finstad.

– Blir en komplett leverandør

Tore Finstad mener samarbeidet med Apply Capnor kompletterer OOS som leverandør.

– Vi utfyller hverandre godt når de kan 3D-skanne og lage tegninger, og vi kan fikse eventuell prefab, koordinering, personell fra andre samarbeidspartnere, samt stille med eget personell til både installasjon og arbeidsledelse.

Det nødvendige verktøyet til arbeidet på West Hercules er også levert av OOS.

– Dette er en del av tilbudet vårt som industriell leverandør. Vi kan levere skreddersydde verktøy-containere til de fleste offshore- og landbaserte oppdrag.

Arbeidet på West Hercules er planlagt sluttført i November.

– Jobben er estimert til å ta 164 dager. Til nå har vi gjennomført 42 % av dette. Vi ser frem til fortsettelsen, avslutter Finstad.

Ekspanderer til nye markeder – etablerer nytt elektroselskap

Det nyetablerte selskapet On & Offshore Elektro skal levere elektrotjenester til olje og gass, havbruk, samferdsel og fornybar energi.

 

– De store kontraktene på norsk sokkel har stort sett alltid behov for elektro-kvalifisert personell, spesielt innen installasjon, vedlikehold og modifikasjon. Denne selskaps-etableringen gjør at vi utvikler oss til å bli en bedre og mer komplett leverandør til våre eksisterende kunder – samtidig som vi skaper et ekstra ben å stå på i nye markeder.

Det sier administrerende direktør i OOS Terje Uleberg. Det nyetablerte elektro-selskapet OOEL er allerede satt i operasjon, og har landet sine første kunder.

– Vi har fått med oss svært flinke folk med lang fartstid fra bransjen. Fra start av har vi rigget oss med god bredde og utfyllende kompetanse innen de viktigste elektro-fagområdene, sier Uleberg.

Skal bli problemløser

Bortsett fra å kunne tilby eksisterende kunder mer komplette tjenester vil OOEL se mot nye markeder som havbruk, samferdsel og fornybar energi.

– Tradisjonelt har OOS vært sterke på de mekaniske disiplinene innen det tradisjonelle olje og gass-segmentet på norsk sokkel. Vi skal fremdeles være tilstede i dette markedet, men samtidig ser vi store muligheter i nye markeder fremover. Elektro-kompetanse blir stadig viktigere å kunne tilby etterhvert som det grønne industrielle skiftet vokser fremover, sier Uleberg.

Daglig leder i det nye OOEL, Terje Aagesen, sier målet er å skape et selskap som skal bli best på å løse problemer for kunden på kort varsel.

– Vi skal jobbe med korte tidshorisonter, og samtidig være en proaktiv problemløser som kan hjelpe kunden på løpende basis når problemer oppstår. Her skal vi se kundens behov, og sørge for at de får en sikker og effektiv operasjon, sier Aagesen.

– På mange måter skal vi følge den samme malen som OOS, ved at vi skal yte både direkte bemannings-støtte og samtidig drive og kjøre egne prosjekter. 

Ser muligheter

Det nye OOEL starter opp under vanskelige markedsforhold. Terje Uleberg og Aagesen mener det likevel er lyse utsikter for selskapet.

Hvordan blir markedet for OOEL fremover?

– Det er i endring, og for mange er det utvilsomt uoversiktlig og vanskelig. Vi er likevel fokusert på makro-perspektivet. Hydrokarboner og aktivitet på norsk sokkel skal i tiår fremover fremdeles fungere som garantisten for den norske velferdsstaten.

– Et betydelig oljeprisfall legger demper på investeringene akkurat nå, men fallet gjør også at sokkelen må bli mer konkurransedyktig. For at det skal skje må den effektiviseres, også på teknisk side. Dermed skal både vedlikehold og modifikasjon av eksisterende anlegg gjennomføres. Dette bildet gir oss muligheter.

Uleberg trekker også frem at margin-presset vil øke fremover.

– Ved et oljeprisfall vil Equinor og andre søke kostnadskutt. Det blir en utfordring, men samtidig, om vi driver riktig og velger riktige prosjekter – og tilbyr tjenester som støtter vedlikehold og drift i Nordsjøen – da ser vi for oss et nøytralt-positivt marked innen olje og gass de neste årene.

Spår fornybar vekst

Optimismen er enda større når det kommer til de nye og grønne, fornybare markedene.

– Equinor har byttet konsernsjef. Dette tydeliggjør et strategisk veivalg hvor Equinor prioriterer nye energiområder i retning av en grønn bølge. Dette kommer til å bli en stor driver både i bransjen og norsk industri generelt fremover.

– Det vil utvilsomt by seg muligheter innen elektro-faget, men også innen våre tradisjonelle mekaniske tjenester som sveis, hydraulikk, rørlegging og platearbeid. Situasjonen er den samme innen havbruk, hvor vi har tro på at vi vil få muligheter til å konkurrere om prosjekter, installasjoner, produksjonsanlegg og infrastruktur.

Innen samferdsel skal flere ulike veiprosjekter i de kommende årene ha behov for ny og oppdatert elektro-kompetanse.

– Det er vanvittig mye samferdsel-prosjekter nå, og det ser ut til at dette vil vedvare, fastslår Aagesen.

– Generelt kan man si at selve teknologien og de ulike styringssystemene som veibygging nå støttes av blir stadig mer avanserte. Dermed finner man også udekte behov kompetent elektro-personell vil kunne løse.

Positivt for landsdelen

Gjennom etableringen av OOEL får Agderregionen nok et tilskudd til leverandørindustri-floraen.

– Dette er positivt for OOS, kundene våre og nåværende og kommende ansatte. Ikke minst er det også positivt for landsdelen vår, for dette viser at det går an å satse selv i usikre tider.

Skal OOEL selv produsere og bygge elektriske installasjoner?

– I utgangspunktet skal vi på kort sikt installere systemer og produkter andre har bygd. På lengre sikt kan det selvsagt hende at vi selv skal bygge og produsere for eksempel elektrotavler eller styringssystem.

– Men i oppstarten må vi stikke fingeren i jorda og begrense kostnadene. Da er det sunn drift og installasjonsaktivitet som gjelder.

Synne Kodvåg ny Personellkoordinator i OOS

Vil styrke oppfølgingen av ansatte og kunder fremover. 

– De ansatte kommer til meg med spørsmål om reiser, kursing, pakking, billetter og rotasjonsplaner. Da skal jeg holde oversikt og hjelpe dem så godt som mulig, forklarer den nyansatte personellkoordinatoren om hva som blir ansvarsområdet hennes fremover.

Som i stor grad skal dreie seg om å organisere hverdagen for både kunder og ansatte på en best mulig måte.

– Det handler om å være en god servicestasjon, og man må kunne sjonglere mellom ulike arbeidsoppgaver for å få alt til å lande riktig. Med en god dose humor og ekstra takhøyde løser det meste seg, sier hun.

Skal være som poteten

Hun setter pris på hva hun allerede kaller for en «svært variert arbeidshverdag».

– Man tror man vet hva dagen skal bringe når man kommer inn på morgenen. Så skjer det gjerne noe helt annet. Da handler det om å være fleksibel, og samtidig i stand til å håndtere flere ulike arbeidsoppgaver på en gang.

– I tillegg har jeg skjønt det slik at vi er poteter her i OOS. Vi bidrar alle for hverandre der det trengs, fortsetter hun.

Var i flere stillinger hos TTS

Før hun begynte hos OOS var Synne stasjonert hos TTS i elleve år. Her var hun innom flere forskjellige stillinger.

– Noe av det siste var resepsjon, lager og innkjøp. Før dette hadde jeg ansvar for reisende og arbeid med inspeksjon av skip, kraner og livbåt-utstyr. I tillegg arbeidet jeg som Shipment Coordinator med globale forsendelser, og bidro også som Training Instructor og utvikling av kurs for LSA-utstyr.

Sist var hun også innom Egeland Rør, en jobb som bestod i koordinering av ressurser til de ulike oppdragene.

– Dette var på mange måter svært likt som den jobben jeg nå skal gjøre her i OOS, sier hun.

Vil være medmenneske

Hun mener jobben hennes i OOS har et sterkt medmenneskelig aspekt.

– Dette er svært viktig for meg. Selv om det er mye over telefon og mail er det mennesker jeg jobber med. Da handler det om å ta vare på folk, både kunder og ansatte. Da er det også ekstra hyggelig når de ansatte stikker innom og man får et ansikt å forholde seg til.

Selv med allsidig erfaring føler hun seg på langt nær utlært i arbeidet.

– Jeg ser frem til å utvikle meg videre. Her i OOS er det for eksempel rundt 100 operatører jeg skal bli kjent med, så her blir det nok å sette seg inn i. Her vil jeg få en veldig spennende og variert arbeidshverdag fremover, og jeg føler meg allerede veldig godt tatt imot. Det setter jeg pris på, forteller hun.

Daglig leder i OOS, Terje Uleberg, er på sin side godt fornøyd med å få et nytt tilskudd til teamet.

– Vi setter stor pris på at Synne nå er på plass her hos oss. Dette trengte vi. Bakgrunnen hennes vil forsterke oss, og samtidig bidra til at våre kunder og ansatte vil få profesjonell og solid oppfølging fremover, sier han.

Synne Kodvåg kan nås på telefon 476 47 665 eller mail sk@oos.no.

 

Dette er verktøy-leie gjennom OOS

Både små og store bedrifter kan oppleve eie av verktøy som kostnadsdrivende. Et rimeligere og enklere alternativ er leie av verktøy gjennom On & Offshore Services. 

 

– Vi kan hjelpe alle slags aktører enten man trenger et supplement til verktøy-utstyret man allerede har, eller om man trenger en fullt utstyrt og komplett verktøycontainer skreddersydd til et prosjekt, forteller Tore Finstad, Prosjektleder i On & Offshore Services (OOS).

– Som oftest leier vi ut til offshore-bedrifter, men vi kan også leie ut til landbaserte aktører med behov for en komplett utstyrspakke.

Bedre oversikt for Prosjektleder

Et utvalg av aktører som ofte benytter seg av verktøy-utleie fra OOS er blant annet Archer, MHWirth og Future Production  – alle solide bedrifter innen offshore-segmentet.

– De sender oss som oftest en liste over verktøyet de trenger til et prosjekt, så fikser vi resten. Dette inkluderer pakking av ønsket verktøy, dokumentasjon og utsendelse av verktøyet til ønsket lokasjon. Vi er opptatt av å gjøre det så enkelt som mulig for kunden, sier Finstad.

 

 

Er man et stort eller lite firma kan det innebære mye jobb å ha store mengder utstyr som skal kontrolleres hvert år. Da er det enklere å leie, mener Finstad.

– Prosjektleder får en enklere hverdag ved innleie. Ved utsendelse får Prosjektleder en mail med alle kontrollkort og sertifikater, samt utstyrslister, over alt utstyret som er i containerne. Da blir det enkelt for dem som leier å kunne finne nødvendig dokumentasjon på utstyr slik at dokumentasjon kan sendes til kunder. Tilbakemeldingene vi får fra kundene våre er at Prosjektleder setter stor pris på oversikten dette medfører.

– Når man leier Container fra oss kan vi også skaffer forbruksmateriell slik at Prosjektleder slipper å tenke på dette. Dette blir så telt opp og fakturert til kunden når containeren er kommet i retur til oss. På denne måten får man enkelt videre-fakturert alt medgått forbruksmateriell på et prosjekt til kunden sin.

OOS fakturerer også mistet utstyr slik at man på en enkel måte har kontroll over hvor mye verktøy som er forsvunnet på et prosjekt, noe som gir en mer realistisk oversikt over kostnadene på prosjektet. Når forbruksmateriellet går via OOS får også Prosjektleder færre fakturaer å følge opp.

– Ønsker kunden utstyr som vi ikke har gjør vi ofte en vurdering på om dette er noe vi ønsker å kjøpe inn, eventuelt om dette er noe vi kan leie inn fra andre aktører slik at vi kan levere en komplett leveranse – som igjen sørger for at kundene våre kun har en leverandør å forholde seg til.

– Jeg tror enda ikke vi har fått en forespørsel vi ikke har klart å levere på!

 

 

Spesialtilpassede Containere

Flere av containerne til OOS er bygd og utrustet til forskjellige formål.

– Vi har for eksempel vanlige, tomme containere, containere med spesiallagde hylle-systemer for enkel sjøsikring og oppbevaring av utstyr, rigge-containere  spesial-tilpasset prosjekter med behov for mye rigge-utstyr, samt Ex-containere sertifisert med lys og varme som kan plasseres i Ex-godkjent område offshore.

Sistnevnte kommer med komplett dokumentasjon i henhold til Z015, som er sertifiseringskravet for containere som skal plasseres i Ex-område offshore.

Spesial-containeren er også utstyrt med skap og små hyller. Dette gjør den perfekt til elektriker- eller tubing-jobber hvor man trenger god oversikt over mange små deler.

– Disse spesial-tilpassede containerne er våre mest populære, og de vi som oftest sender ut til kunder, sier Finstad.

 

 

– Vi har også stor truck tilgjengelig på verkstedet vårt. Dermed kan vi enten løfte containerne på lastebil for kunden, dersom de ønsker å arrangere transport selv, eller fikse transport via våre samarbeidspartnere om de ønsker det.

Kan sikkerhetskravene

Som en erfaren offshore-bedrift har OOS kontroll på hvilke krav som til enhver tid stilles til verktøyet og annet tilhørende materiell som leies ut.

– Kunden skal være trygg på at verktøyet og utstyret vi sender ut til enhver tid er godkjent og har nødvendige sertifiseringer og dokumentasjon. Leier man for eksempel utstyr fra andre typer bedrifter enn oss, så er det sannsynlig at disse ikke har den samme kompetansen og erfaringen vi kan skilte med.

Alt verktøy fra OOS med krav om årlig kontroll blir hvert år kontrollert av et eksternt firma.

– Alt utstyr fra OOS har påkrevd kontrollkort hvert år, understreker Finstad.

 

 

– Blir verktøyet leid av oss over lengre tid sørger vi også for re-sertifiseringer slik at verktøyet hele tiden er godkjent etter gjeldende bestemmelser. Dette inkluderer også at vi eventuelt bytter ut verktøy slik at nytt kontrollert utstyr blir sendt til kunden i bytte mot utstyret som trenger ny årlig kontroll. Da slipper kunden å være uten utstyret mens dette blir kontrollert.

Eventuelt kan OOS sende kontrollør til kunden for å utføre kontroll på det leide utstyret, slik at alt blir godkjent på en effektiv måte.

– Skulle noe gå i stykker kan vi også sende ut erstatningsutstyr.

Hva slags verktøy kan OOS tilby?

– Vi har alt av håndverktøy, sveisemaskiner (Tig, pinne og rørtråd), taljer, løfteutstyr, fallsikringsutstyr, rørutstyr etc. Så kjøper vi også ofte inn spesifikke ting som kunden har behov. Dette kan være hva som helst, og er ofte forskjellig spesialutstyr. Vi kan også leie ut alu-verktøykasser med utstyr til mindre jobber.

Hvem kan OOS levere til?

– I utgangspunktet hvem som helst og hvor som helst. Som oftest leverer vi selvsagt til andre typiske offshore-bedrifter, men vi kan også levere til andre bedrifter på land som har behov for supplement eller en komplett utstyrs-container. Vi har også levert til prosjekter ombord på båter.

Betingelser: Hvor mye verktøy kan leies for hvor lenge?

– Verktøycontainerne kan leies så lenge man vil. Vi har i visse tilfeller leid ut verktøy i over et år. Noen ganger kommer kunden med eget utstyr som de ønsker å kombinere med innleid utstyr. Det er uproblematisk. Og pris avhenger av hvor mye verktøy man ønsker og selvfølgelig hvor lenge man vil leie.

Hva lurer kunder vanligvis på ved utleie?

– Kundene er mest opptatt av arbeidet med dokumentasjon. De blir beroliget når de får høre at vi ordner med kontrollkort/sertifikater, fraktbrev og all nødvendig dokumentasjon for hele utleie-forholdet. Det er viktig å understreke at kunden ikke har noe jobb med dette – vi fikser alt!

Ønsker du mer info om verktøyutleie gjennom OOS? 

Kontakt Prosjektleder Tore Finstad på:

Telefon:

+47 95 85 45 15

Mail:

tore@oos.no

– Fremdeles gode utsikter for leverandørindustrien

CEO i OOS Terje Uleberg kommenterer korona-situasjonen leverandørindustrien nå står i. Han mener situasjonen fremover er lysere enn mange skulle tro.

 

På tross av koronavirus-smellen norsk leverandørindustri nå opplever kan veien videre på kort- og mellomlang sikt bli bedre enn først antatt.

Det mener CEO i OOS Terje Uleberg.

– Vi må ikke glemme at aktivitetene på norsk sokkel i all hovedsak har blitt endret og utsatt – de er ikke avlyst. Det er svært mange planlagte aktiviteter der ute som skal gjennomføres i nærmeste fremtid.

Kan gi høy aktivitet fremover

I første omgang vil den gradvise gjenåpningen av samfunnet vise seg stimulerende, mener Uleberg.

– Den gir oss alle en følelse av at vi er på vei tilbake mot normalen – selv om det selvsagt vil ta en del tid før dette inntreffer helt. De små skrittene av gjenåpning bringer et friskt pust tilbake i hverdagen. Det trenger vi alle nå.

Parallelt med den gradvise gjenåpningen minner Uleberg om at norsk sokkel fremdeles har et høyt aktivitetsnivå i vente i årene som kommer.

Iløpet av de neste 3-5 årene er det for eksempel planlagt totalt 104 feltutbygginger på sokkelen. Av disse pågår over 20 av utbyggingene for øyeblikket.

Innen samme tidshorisont er det også planlagt over femti større vedlikeholds- og oppgraderingsjobber innen riggklassing. Det samme gjelder på decom-feltet, hvor det er planlagt utført 30 større jobber.

Det planlagte aktivitetsnivået fremkommer av denne oversikten:

– Dette er en tydelig påminnelse om at det finnes en stor mengde prosjekter på norsk sokkel som er planlagt gjennomført på kort- og mellomlang sikt. Disse aktivitetene kommer til å bidra til å opprettholde eller øke aktivitetsnivået i industrien vår som helhet, mener han.

– En slik oversikt viser også at behovet for en kompetent leverandørindustri som kan mobilisere og bistå her og nå, fremdeles er høyt.

Kan fremskynde investeringer

Det er den siste tiden vedtatt flere korona-støttetiltak fra myndighetene. I hovedsak skal disse pakkene gi skattelette og annen direkte økonomisk støtte for å bedre industriens likviditet på kort sikt.

Tiltakene får støtte fra Uleberg.

– De bidrar helt klart til en lettere situasjon for flere bedrifter. I beste fall kan tiltakene også bidra til at flere planlagte milliard-prosjekter kan bli fremskyndet. Det vil selvfølgelig også være svært positivt for aktivitetsnivået fremover.

– Industrien vår skiller seg fra vanlig konsum-økonomi. Hjulene som holder oss igang er mer kompliserte enn for eksempel mekanismene bak hvorfor man går til frisøren for å klippe seg. Og jo lengre tid det går før vi som industri kommer igang igjen, desto større kan man risikere at sen-skadevirkningene blir, påpeker han, og minner om at bredden og spennet i leverandørindustrien må opprettholdes slik at tjenestetilbudet ikke blir dårligere i årene som kommer.

– Totalt sett står vi nå i en situasjon der det finnes et høyt antall planlagte jobber på norsk sokkel som skal utføres de kommende årene. Det kommer også stadige pakker av stimulering og tiltak fra myndighetene som bedrer likviditeten til selskapene. I tillegg blir de tidligere smittevern-tiltakene gitt en gradvis oppmykning. Derfor har vi gode grunner til å kunne være optimistiske for fortsettelsen de kommende årene, sammenfatter han.

Positive utsikter for OOS-permitterte

Med 44 permitterte ansatte i OOS er det mange i bedriften som venter på å komme tilbake i jobb.

Uleberg har stor tro på at alle medarbeiderne før eller siden kan komme tilbake i oppdrag.

– Målet vårt er fremdeles å få alle hos oss tilbake i arbeid så fort som mulig. På både kort- og mellomlang sikt ser jeg positivt på ordretilgangen, ettersom vi har vært flinke til å etablere flere ben å stå på.

– Jeg er ikke direkte bekymret for bedriften vår. Vi har vært ute en vinternatt før, og vi er rigget på en trygg og solid måte.

Oppgraderer Njord Bravo

FSU´en Njord Bravo blir for øyeblikket oppgradert ved Aibels landanlegg i Haugesund. OOS deltar med ressurser og personell i arbeidet.

(Foto: Håkon Falnes, Aibel)

Njord Bravo er en stor, flytende lagerenhet som skal livstidsforlenges frem til 2040.

– Vår samarbeidspartner Aibel fikk kontrakt på dette fabrikasjonsarbeidet i 2018. For øyeblikket leverer vi rundt 20 mann til arbeidet, både arbeidsledere, sveisere, rørleggere og platearbeidere, sier CEO i OOS Terje Uleberg.

Skipet skal ifølge Aibel gis en betydelig oppgraderings- og vedlikeholdsjobb, og blant annet få installert et VOC-anlegg, som reduserer utslipp til luft.

Økt fokus på landbaserte oppdrag

Tradisjonelt har OOS for det meste levert tjenester til norsk sokkel, hovedsaklig gjennom faste samarbeidsavtaler med nevnte Aibel, samt Aker Solutions og MHWirth.

Den senere tid har OOS fått stadig større erfaring og kompetanse innen landbaserte oppdrag.

– Arbeidet vi nå utfører på Njord Bravo er et typisk eksempel på vår kompetanse og hva vi kan levere. Slike oppdrag har vi lang erfaring med, sier Uleberg.

– Samtidig kan kompetansen vår også utnyttes på andre områder. Det finnes mange fabrikker, raffinerier, eller andre typer fiske- og oppdrettsanlegg på land og langs kysten som behøver vedlikehold. Vi kan levere tjenester til alle slike typer aktører, og til alle som har behov for rørleggere, sveisere eller mekanikere til å utføre de fleste typer oppgraderings- og vedlikeholdsarbeid.

– Personellet vårt er også tilpasningsdyktig og kan snu seg raskt rundt for å gå inn på andre type jobber. Vi fullførte for eksempel nylig en større oppgraderingsjobb på et fiskeanlegg på Frøya.

– Det viser noe av spennet vi kan tilby markedet, fastslår han.

Kan mobilisere nå

OOS kan på tross av en koronapreget hverdag fremdeles mobilisere mannskap og kompetanse til nye oppdrag.

– Vi har fått frigjort en del ressurser nå som flere oppdrag på sokkelen er satt på vent som følge av korona-situasjonen. Dette gjør at vi har kapasitet til å bistå nye aktører på flere områder fremover.

Omstendighetene tatt i betraktning – Uleberg understreker at arbeidsstokken til OOS er klare til å utføre oppdrag etter de bestemmelsene myndighetene til enhver tid kommer med.

– Det aller meste av personellet vårt er friskmeldt, og vi følger selvsagt de til enhver tid løpende bestemmelsene fra blant annet FHI.

Forsiktig optimisme

Han håper markedet vil normalisere seg raskt så fort hverdags-restriksjonene slippes opp.

– Vi håper selvfølgelig på en så rask normalisering av hverdagen som mulig når dette først legger seg, men foreløpig er det vanskelig å si noe om når dette vil bli.

– De revisjonsstansene som var planlagt i vår og sommer er foreløpig utsatt til høsten. Når ting normaliserer seg igjen så regner vi med å bli forespurt på disse oppdragene.

 

 

 

Løpende oppdatering angående koronaviruset

OPPDATERT INFORMASJON 16.03, kl. 15:50

Distribuert permitteringsvarsel er nå også gjort tilgjengelig på intranettet.

Minner om at om du er ute på oppdrag og lurer på hvordan du skal forholde deg til situasjonen der du er, så kan du kontakte koordinatorene (Mikal: mmo@oos.no / Synne: synne@oos.no ). Om du har spørsmål knyttet til lønn ber vi deg kontakte Rune på lonn@oos.no.

Spørsmål om permittering og din konkrete situasjon kan rettes til tillitsvalgt/leder i Klubben Sverre Stillufsen på klubben@oos.no / mob 994 32 363 og personalansvarlig Kim B. Lindseth på kim.lindseth@oos.no.

OPPDATERT INFORMASJON 16.03, kl. 12:05

Som en konsekvens av koronaviruset vil alle ansatte i On & Offshore Services AS i dag motta permitteringsvarsel. Behov for permittering er i henhold til hovedavtalen drøftet med Klubben, og det er enighet om at det foreligger saklig grunn til permittering. Permitteringsvarselet som distribueres i løpet av dagen er utarbeidet i samarbeid med de tillitsvalgte. Merk at varslingstiden i utgangspunktet er satt til 14 dager. Vi vil ta hensyn til avspasering og andre forhold som påvirker eventuelt tidspunkt for permittering. Det er tatt forbehold om at endringer av permitteringsreglene knyttet til koronaviruset kan påvirke varslingstiden og tidspunkt for permittering.

Etter at permitteringsvarselet er distribuert vil vi fortløpende gå ut med permitteringsbrev og praktisk informasjon til den enkelte etter hvert som tidspunkt for permittering nærmer seg.

Som tidligere konstatert er situasjonen midlertidig, og vi opplever at våre kunder har stort behov for våre tjenester i 2020. Dette innebærer at eventuelle permitteringer vil trekkes fortløpende etter hvert som våre kunder normaliserer situasjonen og ber om mobilisering av vårt personell.

Vi beklager all usikkerhet og vil tilstrebe å følge opp med ny informasjon etter hvert som situasjonen utvikler seg!

Vi anbefaler følgende kilder for å finne relevant informasjon:

Folkehelseinstituttet: www.fhi.no

Norsk Industri: www.norskindustri.no

Fellesforbundet: https://www.fellesforbundet.no/

NAV: https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/koronavirus–informasjon-fra-nav

OPPDATERT INFORMASJON 13.03, kl. 15:45

Situasjonen utvikler seg fra time til time. Mange av oss blir påvirket av de tiltakene myndighetene iverksetter som stengte barnehager, skoler og utvidete karanteneperioder. Som bedrift vil vi jobbe for å sikre våre ansattes rettigheter i den fasen vi går inn i.

Om du er ute på oppdrag og lurer på hvordan du skal forholde deg til situasjonen der du er, så oppfordrer vi deg til å kontakte koordinatorene (Mikal: mmo@oos.no / Synne: synne@oos.no ). Om du har spørsmål knyttet til lønn ber vi deg kontakte Rune på lonn@oos.no. Andre spørsmål kan rettes til Kim på kim.lindseth@oos.no.

På oppdrag skal dere følge kundens tiltak og instrukser. Vi har ingen mulighet eller myndighet til å overstyre de tiltakene som våre kunder iverksetter lokalt så lenge du jobber under kundens instruksjon og ledelse. Som de fleste andre arbeidsgivere anbefaler vi våre ansatte å følge myndighetenes råd og gjøre egne vurderinger. Om den enkelte er frisk og ikke påvirket av korona, så gjelder mobinfo og avtalte betingelser frem til annet er kommunisert. Om du opplever spesielle utfordringer knyttet til situasjonen setter vi pris på konkrete spørsmål eller innspill til hva du trenger å få avklart. Vi vil være tilgjengelige som normalt på vakttelefonen og e-postene nevnt over.

I dag har vi drøftet med Klubben konsekvenser av den situasjonen vi er i og mulige tiltak. Vi opplever nå at koronaviruset fører til at bestillinger stopper opp og prosjekter utsettes i tid. Vi har siste døgnet opplevd at kunder avslutter oppdrag før tiden som en direkte konsekvens av koronaviruset. Dette medfører en situasjon hvor bedriften sannsynligvis må permittere personell. I løpet av mandag vil vi sammen med Klubben ta endelig stilling til hvordan dette vil bli. Ved eventuelle permitteringer vil krisepakken som regjeringen publiserte i dag 13.03 legges til grunn.

Samtidig vil vi være tydelige på at situasjonen er midlertidig, og vi opplever at våre kunder har stort behov for våre tjenester i 2020. Dette innebærer at eventuelle permitteringer vil trekkes fortløpende etter hvert som våre kunder normaliserer situasjonen og ber om mobilisering av vårt personell.

Vi beklager all usikkerhet og vil tilstrebe å følge opp med ny informasjon etter hvert som situasjonen utvikler seg!

Vi anbefaler følgende kilder for å finne relevant informasjon:

Folkehelseinstituttet: www.fhi.no

Norsk Industri: www.norskindustri.no

Fellesforbundet: https://www.fellesforbundet.no/

NAV: https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/koronavirus–informasjon-fra-nav

OPPDATERT INFORMASJON 12.03, kl. 14:15

Vi arbeider kontinuerlig med å avklare konsekvenser knyttet til den pågående situasjonen.

For praktiske forhold arbeider du på oppdrag under kundens instruksjon og ledelse. Det betyr at du under oppdraget skal følge instrukser og de løpende vurderinger som kunden gjør knyttet til koronaviruset og risiko for smitte.

Vi ber nå alle ansatte som har vært i utlandet den siste tiden om å melde/informere om dette til kontoret/koordinator før avtale om ny mobilisering. Dette for at vi skal kunne ta hensyn til retningslinjer fra våre kunder.

Norsk Industri har i dag publisert oppdatert analyse og status: http://clicklink.norskindustri.no/m/1/26640850/02-b20072-87c96147d703412dbd292037a7cd1452/2/938/1816c531-0caf-42d8-9049-5f7f3837a039

Når det gjelder den enkeltes rettigheter i denne spesielle situasjonen vil vi i samarbeid med tillitsvalgte arbeide for å få en oversikt. Mye er uavklart, men vi vil oppdatere underveis.

Vi anbefaler følgende kilder for å finne relevant informasjon:

Folkehelseinstituttet: www.fhi.no

Norsk Industri: www.norskindustri.no

Fellesforbundet: https://www.fellesforbundet.no/

NAV: https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/koronavirus–informasjon-fra-nav

Som bedrift forholder vi oss til de rådene som helsemyndighetene gir og de retningslinjer vi får fra våre kunder.

På generelt grunnlag anbefaler vi alle våre ansatte å følge råd fra helsemyndighetene.

I den fasen vi er nå oppfordrer vi alle til å sende timelister og reiseregning elektronisk til kontoret/ lonn@oos.no fremfor ved personlig oppmøte. Videre oppfordrer vi alle til å gjøre nødvendige avklaringer med kontoret per telefon/mail. Dette for å begrense antall mennesker som møtes og reiser kollektivt samtidig. Tiltaket er innført for å bidra til å bremse smittespredningen.

OPPDATERT INFORMASJON 11.03:

Vi ber alle ansatte som den siste tiden har vært i områder med vedvarende smitte av koronavirus melde dette til kontoret/koordinator så snart som mulig. Dette for at vi skal kunne iverksette hensiktsmessige tiltak for å begrense videre smitte og legge tilrette for oppfølging av den enkelte. De aktuelle landene er Kina (fastland), Sør-Korea, Iran, Italia: alle regioner i Italia nord for Roma (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Marche, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia og Toscana), Østerrike/Tyrol, Japan, Singapore, Hong Kong.

Hvis du mistenker at du er syk med det nye koronaviruset må du ta kontakt med din fastlege på telefon for råd og avtale om undersøkelse. Dersom du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på telefon 116117 (merk: du skal kun ringe legevakt når du har behov for akutt helsehjelp). Symptomene på sykdommen er som ved andre luftveisinfeksjoner, som hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker. Kontakt lege på telefon hvis du har slike symptomer og har vært i minst én av følgende situasjoner:

 • Har vært i et område med vedvarende spredning av koronaviruset de siste 14 dagene.
 • Har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med det nye koronaviruset i løpet av de siste 14 dagene.

Forøvrig følger bedriften gjeldende prosedyrer knyttet til sykdom og sykemelding. Vi anmoder om at du alltid melder sykdom så raskt som mulig til koordinator slik at vi kan hensynta situasjonen ved planlegging av ditt og dine kollegers arbeid.

Vi anbefaler følgende kilder for å finne relevant informasjon:

Folkehelseinstituttet: www.fhi.no

NHO: www.nho.no

LO: www.lo.no

– Innleid personell må behandles på lik linje med fast ansatte

Å bekjempe en uønsket arbeidslivsutvikling for innleid personell har i flere år vært et aktivt fokus hos On & Offshore Services.

– Ut- og innleie av arbeidskraft sikrer konkurransekraft og fleksibilitet for aktørene på norsk sokkel. Men dersom gjennomføringen av en slik ordning for utveksling av arbeidskraft ikke fungerer bra i praksis har vi et problem. Dette er hverken bransje, selskaper eller samfunnet forøvrig tjent med, sier Kim Lindseth, CFO i On & Offshore Services.

Innen verfts- og petroleumsindustrien er bruken av innleid personell omfattende, og har lenge vært heftet med kontroverser rundt sosial dumping og skjevheter i arbeidsmiljø mellom fast ansatte og vikarer.

Nylig har også Ptil og Arbeidstilsynet jobbet for å skaffe seg en bedre oversikt over industriens totale omfang av vikarbruk.

Klubbleder: – Bør få ny tariff

EUs Vikarbyrådirektiv fra 2013 ble iverksatt som en direkte konsekvens av dette, og slår fast at innleid arbeidskraft skal ha samme vilkår og arbeidsforhold som fast ansatte.

Sverre Stillufsen er hovedtillitsvalgt og klubbleder i OOS. Han sier selskapet er flinke til å gi de ansatte gode rammer i arbeidshverdagen.

– Jeg mener OOS er flinke til å ta vare på de ansatte. Men siden vi ofte blir utleid til andre kunder er det vel så viktig at vi møter gode arbeidsvilkår der vi er på oppdrag. Det opplever jeg at vi får – mye takket være en stor takhøyde for hva slags type problemer det er lov til å ta opp med ledelsen i OOS, sier han.

– Hvis vi for eksempel ikke er fornøyd med HMS-situasjonen på et oppdrag vi er på kan vi når som helst gi beskjed om dette. Her blir vi som personell alltid tatt på alvor.

Klubblederen håper at det i fremtiden kan komme enda bedre kontrollsystemer som sikrer at innleid personell betales tarifflønn.

– Manglende betaling av tariff må slås hardere ned på, og per idag mener jeg at kontrollsystemene ikke er gode nok på dette området. Det er fremdeles for enkelt å benytte seg av innleid arbeidskraft som står i fare for å bli ofre for sosial dumping.

– Dessuten bør innleid personell bli tatt inn under samme offshore tariff som fast ansatte. Forhåpentligvis blir dette tatt opp under årets lønnsforhandlinger.

Gav innsyn til Aibel

Som mekanisk tjenesteleverandør leverer OOS personell til ulike klasse- og vedlikeholdsprosjekter til landbasert- og offshore industri.

– Selv om vi også fokuserer på egne prosjekter har personellutleie blitt et stadig viktigere område for oss. Idag har vi for eksempel løpende personell-samarbeidsavtaler med aktører som Aibel, Apply og Aker Solutions, sier Lindseth.

Nylig ble personell-avtalen med Aibel reforhandlet.

– Da fikk vi pålegg om å gi dem innsyn i samtlige av ansettelseskontraktene våre. Dette var det uproblematisk for oss å rette oss etter. Vi var tidlig ute med å forstå og tilpasse oss EUs vikarbyrådirektiv etter dette ble innført. Denne typen transparens er svært viktig for oss, utdyper han.

Lindseth er trygg på at OOS kan tilby eget personell rammer som bidrar til å utjevne bransjeforskjellene som fremdeles finnes idag.

– Hos oss skal ansatte være trygge på at vi tilbyr skikkelige arbeidsforhold regulert etter pålegg fra norsk lov. På samme måte skal alle våre samarbeidspartnere og kunder være trygge på at vi opererer på rett side av loven. Her ønsker vi å være en aktør som aktivt bidrar til bedre arbeidsvilkår og redusert sosial dumping, sier han.

 

MHWirth: – Avhengig av solide underleverandører

Attraktiv fagkompetanse og HSE-fokus trekkes frem som noen av de viktigste årsakene til at On & Offshore Services gjennom en årrekke har vært foretrukken leverandør til riggutstyrs-aktøren MHWirth.

Med sin solide forankring på fem kontinenter er MHWirth en av verdens ledende aktører innen drilling-systemer og tilknyttede løsninger. Selskapet er idag spesialister på leveranser til alt fra reservoar, produksjon og hele livssykluser til oljefelt.

Leder for selskapets ettermarkedsavdeling for Europa, Øystein Sunde Pedersen, sier selskapet er helt avhengig av gode og solide underleverandører for å kunne levere på et høyt nivå til sine kunder.

– Vi har et stort behov for å kunne skaffe oss riktig og skreddersydd fagkompetanse der vi trenger det – når vi trenger det. Da er en solid underleverandør vi kan stole på svært viktig for oss, forteller Sunde Pedersen.

West Linus, Transocean Spitsbergen og klasseprosjekter på sokkelen

MHWirth har gjennom en årrekke benyttet OOS som foretrukken underleverandør i ettermarkedet. Selskapet har nylig bidratt på flere vedlikeholds-, klasse- og installasjonsjobber på ulike siter for utstyrs-kjempen.

– OOS har for eksempel vært sterkt involvert i flere offshore RNX-installasjoner på to Seadrill-rigger, samt bidratt tungt i SPS-prosjekter for Transocean Spitsbergen i Ølen på Vestlandet. For øyeblikket har vi også folk fra OOS involvert i flere av våre pågående klasseprosjekter på den norske sokkelen.

– For øyeblikket har vi også innleid personell fra OOS som sitter her hos oss og bidrar i våre prosjekter. Da jobber OOS-personellet i praksis som våre ressurser, og viser seg ute hos kunder eller andre som MHWirth-representanter i våre kjeledresser.

Ressursbehovet til MHWirth varierer som oftest mellom behov for kortere oppdrag, som ved vanlige installasjonsjobber, eller behov for mer omfattende avtaler.

– Da kan OOS for eksempel også levere supervisor-personell til våre prosjekter over en lengre tidsperiode, forklarer han.

Utover tilgang på personell og fagressurser tilbyr OOS også MHWirth leie av verktøy-containere. Disse leveres fylt med skreddersydd utstyr etter behov.

– På forhånd kartlegger OOS behovet vårt og hva vi trenger til jobben. Så sørger de for transport av containeren til siten verktøyet trengs på. Dette er svært nyttig for oss, og gjør at vi kan redusere interne beholdninger av utstyr, sier han.

HSE på topp

Kompetanse og god dialog trekkes frem som viktige årsaker til det godt etablerte samarbeidet.

– Vi opplever dem som løsningsorienterte og solide å samarbeide med. De kan gi oss riggere, sveisere, hydrauliske mekanikere og ellers kompetansen vi trenger.

Sunde Pedersen sier det likevel særlig er selskapets HSE-fokus som står frem.

– Det er ingen tvil om at OOS tar HSE på største alvor. Dette er svært viktig for oss, og det er tydelig svært viktig for dem også. Vi sparrer ofte og sørger for å spille hverandre gode.

– Dette kommer også som et resultat av den ærlige og åpne dialogen vi ellers har med dem. Ingen spørsmål er for små eller for store til å kunne drøftes. Vi blir også alltid møtt med respons og konstruktiv kritikk om det trengs, sier Sunde Pedersen.

Lojalitet i retur

Gjennom årene har OOS også vist lojalitet mot MHWirth.

– Dette er et viktig trekk ved underleverandører. Det handler om at vi er avhengig av forutsigbarhet i hverdagen. Vi må vite hva vi kan forholde oss til, forklarer han.

Lojaliteten kom særlig til syne under markedsendringene forårsaket av bransjenedturen rundt 2014. Da kunne OOS gått i konkurranse med MHWirth på flere områder.

– Det valgte de å ikke gjøre, og tilbydde oss i stedet lojalitet som leverandør. Det har de overholdt siden. De har heller ikke tilbudt sine tjenester til andre i konkurrerende situasjoner, noe vi setter stor pris på.

– En viktig kunde og samarbeidspartner

Mikal Morgan, Senior personellkoordinator i OOS, setter pris på skussmålene fra hva han kaller «en svært viktig kunde og samarbeidspartner».

– Vi har hatt et nært og godt samarbeid i både gode og dårlige tider, og vårt personell er med på mange spennende prosjekter og utfordrende jobber i Norge og verden forøvrig. Det setter vi pris på.

– Nå ser vi frem til å utvikle samarbeidet vårt videre i årene som kommer.

Les mer om MHWirth her

Disse jobbmulighetene finner du hos OOS

Kombinasjonen stigende oppdragsmengde og lyse markedsutsikter gjør at OOS for øyeblikket søker etter flere dyktige folk med rett kompetanse som har lyst på spennende jobbutfordringer. 

– I første omgang søker vi etter både fast ansatte og personell som kan være tilgjengelige via vår ressurspool, sier Mikal Morgan, Senior Personalkoordinator i OOS.

I retur kan OOS tilby gode betingelser, spennende oppdrag og et godt arbeidsmiljø hos en solid og tradisjonsrik industribedrift.

Kompetansen vi ser etter:

 • Industrimekanikere, gjerne med dybdekompetanse innen hydraulikk eller ventilteknikk
 • Industrirørleggere, gjerne med dybdekompetanse innen instrumentrørlegging og ventilteknikk
 • Platearbeidere
 • Sveisere med sertifikatene 111, 136 og 141

Kandidater og personell med riggerkurs og bolte- og flensetrekkerkurs vil bli foretrukket.

– Vi ønsker at at flesteparten av personellet til OOS skal være fast ansatte. Her ser vi for eksempel også alltid primært etter nye fast ansatte i egne rekker, hvor personell fra ressurspoolen som hovedregel blir prioritert, forklarer Morgan.

– I April og Mai fikk for eksempel 13 stk fra vår interne ressurspool tilbud om fast ansettelse, sier han.

For mange av våre oppdrag finnes det krav om gyldig sitetest for plate, rør eller sveis. Det er også gjerne et krav om erfaring fra offshorearbeid samt gyldig GSK sikkerhetskurs.

Synes du vår virksomhet virker interessant, send noen ord om deg selv og CV til jobb@oos.no

 

Satser på landbasert industri

OOS er tradisjonelt en tung aktør innen offshore modifikasjons- og bemanningsoppdrag. Nå øker selskapet satsingen innen landbasert industri.

– Som industriselskap må vi være konkurransedyktige, og oljen kommer ikke til å vare evig – selv om den fremdeles vil være et levebrød for mange i flere år til. Derfor ser vi allerede nå mer på mulighetene for å kunne øke tilstedeværelsen mot den landbaserte industrien, som for eksempel oppdrettsselskaper, forteller Terje Uleberg, Daglig leder i OOS.

Første oppdrag i Florø

Satsningen på landbasert industri har allerede gitt OOS napp hos en oppdrettsaktør.

– Vi er hyret inn fra et selskap i Florø, hvor vi har hjulpet til med vedlikehold og oppgradering av en produksjonslinje for laksefor. Vi har allerede fått signaler om at vi kan være med dem videre, og forhåpentligvis kan vi skaffe oss mer kompetanse i denne retningen

Oppdrags-leder i Florø-selskapet er fornøyd med innsatsen fra OOS.

– Det er tydelig at selskapet har kompetanse og erfaring fra offshore-oppdrag. De har opptrådt ryddig, og levert bra kvalitet på arbeidet så langt. Forhåpentligvis kan vi fortsette samarbeidet og bygge videre på dette oppdraget, sier han.

Ønsker du mer informasjon om tjenestene fra OOS og hvilke oppdrag selskapet kan utføre for din bedrift?

Kontakt Daglig leder Terje Uleberg på telefon 916 40 240 eller mail tul@oos.no

– Våre ansatte er vår viktigste ressurs

– Det er viktig for oss at kjernekompetansen vår primært sikres gjennom egne fast ansatte, som har sikre arbeidsforhold samt en spennende og variert arbeidshverdag, sier Kim Lindseth, CFO i OOS. 

Med sin forretningsadresse i Kristiansand er On & Offshore Services AS en tradisjonsrik sørlandsbedrift. Brorparten av selskapets ansatte er bosatt i regionen, og mange har svært lang fartstid både i bransjen og i bedriften.

– Vi er opptatt av å ta vare på våre ansatte og samtidig sørge for at de kan oppleve gode, spennende og varierte arbeidshverdager. Derfor sender vi dem for eksempel også på jevnlige resertifiseringer og andre kompetansehevende tiltak, slik at de kan utvikle seg videre, forklarer Lindseth.

– Samtlige ansatte i selskapet er dermed reisepersonell med påkrevde kurs og sertifikater for offshorearbeid, sier han.

Tilsammen har selskapets ansatte tung industriell erfaring.

– Vårt personell har erfaring fra de fleste rigger/installasjoner på norsk sokkel – samt svært mange lokasjoner på land i Norge og internasjonalt, sier han.

OOS har inngått tariffavtale med Fellesforbundet, Industrioverenskomsten/VO-delen. Dette gjør at selskapets personell kan arbeide under ulike arbeidstidsordninger.

– Vi mener at dette bidrar til at det er attraktivt å jobbe hos oss. I OOS blir man tatt vare på, og man vil både oppleve spennende hverdager og få utviklet sin individuelle kompetanse, avslutter Lindseth.

For mer informasjon om jobbmuligheter i OOS benytt deg av kontaktskjemaet under. Du hører fra oss innen kort tid.

 

 

– Et tradisjonsrikt industriselskap fra Sørlandet

On & Offshore Services AS ble etablert i 2003 med en klar målsetning om å bli en utfordrer i markedet for vedlikehold og modifikasjon av offshoreinstallasjoner.

Selskapet ble tuftet på gründernes 25 år lange erfaring fra prosjektarbeid og bemanning på norsk sokkel og i landbasert industri – ikke minst som ansatte i selskapet Oil Industry Services AS (OIS).

– Helt fra starten av har kunnskapen, erfaringen og kompetansen hos våre operatører og ledere vært grunnfjellet for virksomheten vår. I dag er vi stolte av å kunne tilby våre kunder høyt kvalifisert personell med oppdaterte sertifikater og attester – både som en totalansvarlig leverandør av prosjekter, eller som individuelt tilpasset bemanningsstøtte, sier Terje Uleberg, Daglig leder i OOS.

– Som lokasjon for offshore industri er kanskje Kristiansand bedre kjent i Houston enn i Stavanger. Dette sier litt om hva slags kompetanse og erfaring regionen vår besitter. Vi er selvfølgelig stolte over å være en del av dette, fortsetter han. 

Idag er selskapet via morselskap On & Offshore Holding AS (orgnr 991 126 120) registrert på OTC listen ved Oslo Børs.

Dagens eierskap gir ingen industrielle bindinger.