OOS_telefon Created with Sketch. +47 97 41 29 00 Vakttelefon 24/7

Ekspanderer til nye markeder – etablerer nytt elektroselskap

Det nyetablerte selskapet On & Offshore Elektro skal levere elektrotjenester til olje og gass, havbruk, samferdsel og fornybar energi.

 

– De store kontraktene på norsk sokkel har stort sett alltid behov for elektro-kvalifisert personell, spesielt innen installasjon, vedlikehold og modifikasjon. Denne selskaps-etableringen gjør at vi utvikler oss til å bli en bedre og mer komplett leverandør til våre eksisterende kunder – samtidig som vi skaper et ekstra ben å stå på i nye markeder.

Det sier administrerende direktør i OOS Terje Uleberg. Det nyetablerte elektro-selskapet OOEL er allerede satt i operasjon, og har landet sine første kunder.

– Vi har fått med oss svært flinke folk med lang fartstid fra bransjen. Fra start av har vi rigget oss med god bredde og utfyllende kompetanse innen de viktigste elektro-fagområdene, sier Uleberg.

Skal bli problemløser

Bortsett fra å kunne tilby eksisterende kunder mer komplette tjenester vil OOEL se mot nye markeder som havbruk, samferdsel og fornybar energi.

– Tradisjonelt har OOS vært sterke på de mekaniske disiplinene innen det tradisjonelle olje og gass-segmentet på norsk sokkel. Vi skal fremdeles være tilstede i dette markedet, men samtidig ser vi store muligheter i nye markeder fremover. Elektro-kompetanse blir stadig viktigere å kunne tilby etterhvert som det grønne industrielle skiftet vokser fremover, sier Uleberg.

Daglig leder i det nye OOEL, Terje Aagesen, sier målet er å skape et selskap som skal bli best på å løse problemer for kunden på kort varsel.

– Vi skal jobbe med korte tidshorisonter, og samtidig være en proaktiv problemløser som kan hjelpe kunden på løpende basis når problemer oppstår. Her skal vi se kundens behov, og sørge for at de får en sikker og effektiv operasjon, sier Aagesen.

– På mange måter skal vi følge den samme malen som OOS, ved at vi skal yte både direkte bemannings-støtte og samtidig drive og kjøre egne prosjekter. 

Ser muligheter

Det nye OOEL starter opp under vanskelige markedsforhold. Terje Uleberg og Aagesen mener det likevel er lyse utsikter for selskapet.

Hvordan blir markedet for OOEL fremover?

– Det er i endring, og for mange er det utvilsomt uoversiktlig og vanskelig. Vi er likevel fokusert på makro-perspektivet. Hydrokarboner og aktivitet på norsk sokkel skal i tiår fremover fremdeles fungere som garantisten for den norske velferdsstaten.

– Et betydelig oljeprisfall legger demper på investeringene akkurat nå, men fallet gjør også at sokkelen må bli mer konkurransedyktig. For at det skal skje må den effektiviseres, også på teknisk side. Dermed skal både vedlikehold og modifikasjon av eksisterende anlegg gjennomføres. Dette bildet gir oss muligheter.

Uleberg trekker også frem at margin-presset vil øke fremover.

– Ved et oljeprisfall vil Equinor og andre søke kostnadskutt. Det blir en utfordring, men samtidig, om vi driver riktig og velger riktige prosjekter – og tilbyr tjenester som støtter vedlikehold og drift i Nordsjøen – da ser vi for oss et nøytralt-positivt marked innen olje og gass de neste årene.

Spår fornybar vekst

Optimismen er enda større når det kommer til de nye og grønne, fornybare markedene.

– Equinor har byttet konsernsjef. Dette tydeliggjør et strategisk veivalg hvor Equinor prioriterer nye energiområder i retning av en grønn bølge. Dette kommer til å bli en stor driver både i bransjen og norsk industri generelt fremover.

– Det vil utvilsomt by seg muligheter innen elektro-faget, men også innen våre tradisjonelle mekaniske tjenester som sveis, hydraulikk, rørlegging og platearbeid. Situasjonen er den samme innen havbruk, hvor vi har tro på at vi vil få muligheter til å konkurrere om prosjekter, installasjoner, produksjonsanlegg og infrastruktur.

Innen samferdsel skal flere ulike veiprosjekter i de kommende årene ha behov for ny og oppdatert elektro-kompetanse.

– Det er vanvittig mye samferdsel-prosjekter nå, og det ser ut til at dette vil vedvare, fastslår Aagesen.

– Generelt kan man si at selve teknologien og de ulike styringssystemene som veibygging nå støttes av blir stadig mer avanserte. Dermed finner man også udekte behov kompetent elektro-personell vil kunne løse.

Positivt for landsdelen

Gjennom etableringen av OOEL får Agderregionen nok et tilskudd til leverandørindustri-floraen.

– Dette er positivt for OOS, kundene våre og nåværende og kommende ansatte. Ikke minst er det også positivt for landsdelen vår, for dette viser at det går an å satse selv i usikre tider.

Skal OOEL selv produsere og bygge elektriske installasjoner?

– I utgangspunktet skal vi på kort sikt installere systemer og produkter andre har bygd. På lengre sikt kan det selvsagt hende at vi selv skal bygge og produsere for eksempel elektrotavler eller styringssystem.

– Men i oppstarten må vi stikke fingeren i jorda og begrense kostnadene. Da er det sunn drift og installasjonsaktivitet som gjelder.

© 2023 On & Offshore Services AS / Design, kode og drift av Aptum AS