OOS_telefon Created with Sketch. +47 97 41 29 00 Vakttelefon 24/7

HMS

– Vårt mål er at jobbene vi utfører skal skape null ulykker, ingen skader på personell og ingen negativ påvirkning på det ytre miljøet, sier Kim B. Lindseth, Daglig leder i OOS. 

Som et resultat av målene om null ulykker, skader og miljøpåvirkning har On and Offshore Services bygd opp sine kvalitetssystemer rundt ISO9001 og NORSOK S-006. Formelt er også On & Offshore Services ISO 9001:2015 og ISO 3834-2:2021 sertifisert.

– Vi fører et systematisk samarbeid med kunder, underleverandører og andre samarbeidspartnere for videreutvikling og implementering av gode HMS-prosedyrer. I hverdagen settes det tydelige HMS-mål for organisasjonen, som blant annet innebærer klare ansvarsforhold og handlingsplaner ved uønskede hendelser, forklarer Uleberg.

I tillegg er selskapet kvalifisert i Achilles Joint Qualification System.

– Vi har et stort fokus på kompetansebygging og kvalitet, og våre ansatte gjennomfører jevnlig omfattende sitetester, samt ulike kvalifiserende kurs, som bolte- og flensetrekkerkurs, riggerkurs, OLF 120 instrumentrørlegger og lignende, sier Uleberg.

OOS har også en utstrakt bruk av RUH i selskapets forbedringsarbeid.

Samlet gjør tiltakene at OOS kontinuerlig kan tilby kunder og samarbeidspartnere en til enhver tid oppdatert HMS-kompetanse.

For mer informasjon kontakt Kim på telefon 913 60 788 eller mail kim.lindseth@oos.no

 

Kompetanse

Kundereferanser

HMS

Nyheter

Kontakt

© 2023 On & Offshore Services AS / Design, kode og drift av Aptum AS