OOS_telefon Created with Sketch. +47 97 41 29 00 Vakttelefon 24/7

Installerer ny 6` testlinje og 4` luftlinje på West Hercules

On & Offshore Services gjør for øyeblikket oppgraderingsarbeid på riggen West Hercules i samarbeid med Apply Capnor og Archer. 

 

Sentralt i arbeidet står økning av riggens testlinje-kapasitet fra dekksmanifoilene og ut til flammebommene.

– Her behøver West Hercules å øke test-kapasiteten på flammebommene i forbindelse med en ny brønn som skal bores, sier Tore Finstad, Prosjektleder i On & Offshore Services.

Dermed skal 225 meter med 6 tommers rørlinje legges ut på riggens to flammebommer, som erstatning for dagens 4 tommers rørlinje.

I tillegg skal nye 75 meter med gammel 3 tommers rørlinje byttes ut med ny 4 tommers luftlinje mot de to flammebommene.

3D-samarbeid med Apply Capnor

Oppgraderingsarbeidet gjennomføres i tett samarbeid med Apply Capnor og Archer.

– Apply Capnor driver med laserskanning og tegning i 3D, og har 3D-skannet hele de planlagte traseene hvor de nye test- og luftlinjene skal gå – som alt av prefab er utarbeidet fra. Denne 3D-modelleringen gjør at monteringsjobben ute på riggen blir enklere.

– Nå blir det vår jobb som rørleggere, riggere og sveisere å sørge for at jobben blir gjort og levert etter planen, sier Finstad.

Tidligere i sommer monterte OOS gjennom NSE Industrier opp et over 32 tonn tungt stillas langs riggens skuteside. Dette er nødvendig for å kunne utføre sveisearbeidet.

– Her utformet vi arbeidspakkene mens stillaset ble montert opp for å unngå for mye venting. På disse områdene har vi et kontinuerlig fokus på å skape god flyt og koordinering i samarbeidet.

Det ble også utført en «sikker jobb»-analyse innen monteringsarbeidet ble igangsatt.

– Archer bidro med et eget sikringslag godt drillet på ulykker om vi skulle opplevd uønskede situasjoner. Dette er et viktig sikkerhetstiltak ved arbeid over åpen sjø. Arbeidet har gått bra til nå.

– Fremover skal vi montere ferdig gjenstående rør, sveise disse, bolte-trekke flensede forbindelser, før Archer utfører MPI og siste røntgenkontroll av alle rørsveisene. Når dette er utført skal OOS utføre nødvendig trykktesting før siste ferdigstillelse, forteller Finstad.

– Blir en komplett leverandør

Tore Finstad mener samarbeidet med Apply Capnor kompletterer OOS som leverandør.

– Vi utfyller hverandre godt når de kan 3D-skanne og lage tegninger, og vi kan fikse eventuell prefab, koordinering, personell fra andre samarbeidspartnere, samt stille med eget personell til både installasjon og arbeidsledelse.

Det nødvendige verktøyet til arbeidet på West Hercules er også levert av OOS.

– Dette er en del av tilbudet vårt som industriell leverandør. Vi kan levere skreddersydde verktøy-containere til de fleste offshore- og landbaserte oppdrag.

Arbeidet på West Hercules er planlagt sluttført i November.

– Jobben er estimert til å ta 164 dager. Til nå har vi gjennomført 42 % av dette. Vi ser frem til fortsettelsen, avslutter Finstad.

© 2023 On & Offshore Services AS / Design, kode og drift av Aptum AS