OOS_telefon Created with Sketch. +47 97 41 29 00 Vakttelefon 24/7

Kim Baagøe Lindseth er ny CEO i On & Offshore Services AS

Møt familiemannen, jegeren, livsnyteren og økonomen med den noe uvanlige fordypingen i kjemi som skal styre On & Offshore Services AS inn i en grønn fremtid.

– Kanskje jeg er litt introvert?

Kim Baagøe Lindseth stiller spørsmålet etter et kryssforhør av seg selv, hvor egen sosial interesse og innsats eksamineres.

– Jeg har alltid hatt et bevisst forhold til det å sikre god kommunikasjon, kontakt og sosiale relasjoner mot menneskene rundt meg på arbeidsplassen. Som leder har jeg prøvd å være bevisst på å være en del av det sosiale limet som danner grunnlag for respekt og godt samarbeid på tvers av selskaper, funksjoner og interessegrupper.

– Så jeg er absolutt sosial, og jeg liker godt sammenkomster med andre mennesker. Likevel har jeg en side som er mer tilbaketrukket.

Siden 2008 har han jobbet skulder ved skulder med Terje Uleberg som CFO i OOS. Nå overtar han roret etter ringreven Uleberg, som fremover går inn i nye roller i eierselskapet til OOS.

– Samarbeidet med Terje har vært preget av at vi utfyller hverandre på mange felt. Han har gjerne stått for salg, relasjonsbygging og tekniske vurderinger. Mitt ansvar har vært knyttet til vurdering av risiko, økonomiske forhold og formelle prosesser.

Det interne rollebyttet er udramatisk.

– I praksis har dette blitt diskutert mellom Terje, styret og meg over lengre tid. Dessuten kommer samarbeidet med Terje også til å fortsette fremover, ikke bare på teknisk side og som relasjonsbygger i OOS, men også på strategisk nivå i andre virksomheter i On & Offshore-sfæren. Han blir en viktig støttespiller.

Surfet til Oslo på IT-bølgen

Den nye OOS-lederen har en variert bakgrunn. Formelt er han tverrfaglig utdannet innen kjemi og økonomi, en utdannelse som med tiden er supplert med fag innen strategi, ledelse og økonomistyring fra både UiA og BI.

Kjemi og økonomi-studier er en sjelden kombinasjon, Lindseth?

– Hehe, ja. Jeg har alltid vært interessert i kjemi, sikkert fordi jeg hadde en onkel i Danmark som var kjemiker, og påfunnene hans imponerte meg ofte da jeg var mindre. Interessen fortsatte, og jeg likte kjemi godt da jeg var på videregående. Samtidig fikk jeg etterhvert hint om at en grunnutdannelse innen økonomi ville åpne mange dører på jobb-markedet.

– Løsningen ble en kombinasjon. Den sammensatte graden var også et ordinært studieopplegg ved gamle ADH, som fokuserte på miljø, kjemi og bedriftsøkonomi.

Som ungdom hadde Lindseth flere sommerjobber i byens varehandel og dyreparker. Her stod burger-flipping som regel på arbeidsplanen.

Da årene ble flere, i sen ungdoms- og studietid, sneiet han innom arbeid som dykkerinstruktør og oppdrag innen sørlandsk havturisme.

Fortell?

– Det kom av en ren interesse for sjøen. Jeg ble dykkerinstruktør da jeg kom inn i et miljø i Lillesand som drev med dykking. Så tok jeg kurs og ble redningsdykker, så divemaster og senere instruktør.

– Jeg ble også involvert i dykkerturisme og fisketurisme, hvor jeg var Barracuda-instruktør. En gang var jeg faktisk også representant i Düsseldorf på en båt- eller turistmesse for Destinasjon Sørlandet. Det var en staselig tur, husker jeg.

Ferden gikk så videre til Oslo, landets hovedstad innerst i Viken, kjent for manglende skarring på r-en og som byen som lager Dagsrevyen.

– Det nærmet seg slutten på studiene, og på den tiden, på slutten av 90-tallet, skylte det en enorm IT-bølge over verden. Min fetter startet et konsulentfirma i Oslo – Vericom. De trengte personell, og på den tiden fikk man jobb selv bare med et par studiepoeng i IT. Det endte med at fem kompiser fra Sørlandet flyttet inn til nye jobber.

Han kunne «ingenting» om IT på det tidspunktet.

– Vi var unge, og vi fløy rundt og installerte PC´er. Vi kunne vel egentlig ikke noe som helst, men likevel visste vi mer enn alle andre – som på den tiden var nok. Det var en merkelig og spennende tid; vi var unge, og tjente like mye eller mer enn foreldrene våre.

Senere ble han flyttet opp i eierselskapet bak.

– Da ble det mer ansvar og et søkelys på administrative oppgaver. Dette ble mine første år i det «virkelige» arbeidslivet før ferden gikk videre som rådgiver, busines- controller og CFO i ulike selskaper.

En berg-og-dalbane

Fruen han møtte i Oslo, Susanne, ble gravid.

I 2007 bestemte de seg derfor for å flytte tilbake til Kristiansand – et ikke akkurat ukjent fenomen for sørlendinger.

På den tiden fikk OOS inn nye eiere, som ønsket å styrke selskapets operative ledelse. Inn kom Kim Baagøe Lindseth som ny CFO.

– Siden den gang har ansvarsområdene mine i selskapet vært strategi- og forretningsutvikling, finansiell- og økonomisk styring, finansiell- og økonomisk rapportering til styre og eiere, investor-relasjoner, samt avtaler og risikostyring i kontraktsforhold.

– Fra 2019 har jeg også hatt det overordnete personalansvaret i bedriften og vært ansvarlig for relasjonen til tillitsvalgte.

Reisen siden 2008 har vært en berg- og dalbane.

– Jeg har vært med på utrolige oppturer, spennende eventyr i andre verdensdeler og brutale markedsnedturer. Tiden mellom 2015 og 2018 var tunge og spesielt dramatiske år. Siden 2018 har vi heldigvis sett en bedring innen kjernemarkedet relatert til olje- og gass på norsk sokkel. Spesielt 2019 var et år hvor vi opplevde vekst og god respons.

Friluftsmannen som fikk sparken

Tall og jobb er likevel ikke alt.

Med Susanne har han idag barna Trym (13) og Erle (11). Fritiden vil han helst benytte sammen med sine nærmeste.

– Jeg er glad i å samle familie og venner – aller helst rundt utepeisen og grillen i hagen. Om dette er på hytta eller hvor som helst spiller ingen rolle, men er det under åpen himmel og rundt et bål er det topp.

– Når jeg kan velge – og det er det ikke alltid jeg kan – vil jeg helst være utendørs. Om sommeren blir det på hytta ved sjøen, om vinteren naturlig nok på fjellet. I tillegg til familiehytter begge steder har jeg ei jaktkoie på heia med gode venner. Der trives jeg gjerne bedre enn i en striglet leilighet på Hovden. Og jeg går heller på fjellski, står på randonee eller legger ut på ekspedisjon fremfor å ha en vanlig dag i alpinbakken. Så velger jeg heller en tur med kajakken enn å ta danskebåten.

Fasiliteter er det ikke nøye med virker det som. «Rått og ekte» fremfor komfort.

Familielivet og oppfølgingen av ungene har likevel ført ham inn i hovedstyret i Randesund Idrettslag. Han er idag også president i Kristiansand Rotaryklubb.

Så friluftslivet får en viss konkurranse likevel?

– Ja. Engasjementet i RIL tar mye tid. Det henger sammen med Trym og Erle, men OOS har i mange år også hatt tilhold midt i hjertet av RIL-land. Terje Uleberg har hatt engasjement i klubben, og vi har vært RIL-sponsor i en årrekke. Engasjementet har falt seg naturlig.

Lindseth har likevel fått sparken i RIL. Av sin egen sønn.

– Frem til våren 2020 var jeg også trener, men Trym, som jeg var trener for, ble plutselig svært tydelig på min sportslige inkompetanse innen fotball, så da måtte jeg bare gi meg. Plassen i hovedstyret var heldigvis ikke truet, hehe.

Randesund Idrettslag er svært viktig for lokalmiljøet, mener han.

– Den er en av landets største breddeklubber, som gir tilhørighet og fungerer som samlingsplass for både barn og voksne. RIL setter farge på hele bydelen.

– Mer motivert enn noensinne

Tilbake til business.

I 2020 ble aktiviteten i On & Offshore Services AS sterkt preget av fall i oljeprisen og korona.

Det er med andre ord i en svært utfordrende tid for både industri og arbeidsmarked at Lindseth nå overtar stafettpinnen som leder.

Om noe, så øker bare dette motivasjonen hans på ferden videre.

– På tross av pandemien i 2020 og utfordringene vi har hatt det siste året er selskapet ennå godt rustet til å møte fremtidens muligheter og utfordringer. Jeg er mer motivert enn noensinne til å gi jernet for OOS. Jeg ser muligheter.

En kort analyse av 2020 viser 30 prosent reduksjon i selskapets produksjon sammenlignet med 2019. På tross av dette er regnskapet blitt bedre enn ventet.

– Godt hjulpet av et marked som har behov for tjenestene våre, myndighetenes tiltak, godt samarbeid med de tillitsvalgte og god kostnadskontroll, så klarer vi likevel å levere et positivt driftsresultat for fjoråret.

Ikke tilfeldig, om man skal tro Lindseth.

– Dette er mot normalen vi ser der ute. Jeg tror vi har fått det til som et resultat av måten vi jobber på. Kvaliteten og prisnivået på tjenestene våre er konkurransedyktig. Gjennom en tøff periode har vi også klart å beholde personellet som trengs for å kunne betjene kunder og marked.

Hyller fagarbeideren

For å bli mer teknisk:

Fremover tror Lindseth at de gjenværende lokomotivene i kjernemarkedene til OOS i mindre grad vil øke organisasjonene og kapasiteten deres organisk, men heller bruke etablerte samarbeidspartnere og leverandører i langt større grad enn tidligere.

Det samme vil også skje når OOS-kundene i ytterligere grad skal endres mot bærekraftige og grønnere løsninger, mener han.

Med andre ord – OOS har gode markedsmuligheter fremover.

– Vi har etablerte rammeavtaler med flere større kontraktører, riggeiere og operatører på norsk sokkel. Samtidig er organisasjonen vår intakt med kompetanse, kapasitet og nødvendig erfaring. Vi er posisjonert godt for nye oppdrag i tiden som kommer, både for nye og eksisterende kunder.

– De fleste aktører i vår bransje har gått gjennom store strukturelle endringer og kraftige bemanningsreduksjoner. Samtidig er antall aktører i markedet vårt  redusert. Jeg kaller dette et betydelig strategisk mulighetsrom.

På kort sikt skal lavthengende frukter plukkes først.

– Det betyr at vi skal fortsette å betjene eksisterende kunder, og samtidig vinne nye jobber innen våre kjerneområder. På lengre sikt ser vi også flere muligheter innen for eksempel fornybar energi og havbruk.

Som Sørlige Nordsjø II, det nye havvindfeltet utenfor Agder-kysten som nå er åpnet for konsesjonssøknader.

– Sørlige Nordsjø II skal utvikles for både flytende og bunnfast havvind. Det kan bli et av verdens største felt for offshore havvind, noe som kan gi viktige muligheter både for OOS, Kristiansand og Sørlandet som region. Vår plass i en slik fremtid vil bli som en integrert del av entreprenørskapet. Etter planleggings- og engineeringsfasen må vindparkene bygges. Det er da vårt lag skal på banen!

Lindseth understreker i en hyllest viktigheten av fagarbeideren i dagens industri- og næringssamfunn.

– I mine øyne er fagarbeideren undervurdert. Det er i mange fora og miljøer dokumentert at mangel på fagfolk kan få alvorlige følger for norsk næringsliv og vår felles fremtid.

– I OOS er det nettopp fagarbeideren som er den sentrale ressursen vi tilbyr kundene våre. Og fagarbeideren er den store driveren bak den verdiskapningen som skjer ute hos kundene. Slik har det vært siden starten av selskapet i 2003, og slik vil det også være i fremtiden. Fagarbeideren er landets viktigste ressurs!

 

© 2023 On & Offshore Services AS / Design, kode og drift av Aptum AS