OOS_telefon Created with Sketch. +47 97 41 29 00 Vakttelefon 24/7

– Fremdeles gode utsikter for leverandørindustrien

CEO i OOS Terje Uleberg kommenterer korona-situasjonen leverandørindustrien nå står i. Han mener situasjonen fremover er lysere enn mange skulle tro.

 

På tross av koronavirus-smellen norsk leverandørindustri nå opplever kan veien videre på kort- og mellomlang sikt bli bedre enn først antatt.

Det mener CEO i OOS Terje Uleberg.

– Vi må ikke glemme at aktivitetene på norsk sokkel i all hovedsak har blitt endret og utsatt – de er ikke avlyst. Det er svært mange planlagte aktiviteter der ute som skal gjennomføres i nærmeste fremtid.

Kan gi høy aktivitet fremover

I første omgang vil den gradvise gjenåpningen av samfunnet vise seg stimulerende, mener Uleberg.

– Den gir oss alle en følelse av at vi er på vei tilbake mot normalen – selv om det selvsagt vil ta en del tid før dette inntreffer helt. De små skrittene av gjenåpning bringer et friskt pust tilbake i hverdagen. Det trenger vi alle nå.

Parallelt med den gradvise gjenåpningen minner Uleberg om at norsk sokkel fremdeles har et høyt aktivitetsnivå i vente i årene som kommer.

Iløpet av de neste 3-5 årene er det for eksempel planlagt totalt 104 feltutbygginger på sokkelen. Av disse pågår over 20 av utbyggingene for øyeblikket.

Innen samme tidshorisont er det også planlagt over femti større vedlikeholds- og oppgraderingsjobber innen riggklassing. Det samme gjelder på decom-feltet, hvor det er planlagt utført 30 større jobber.

Det planlagte aktivitetsnivået fremkommer av denne oversikten:

– Dette er en tydelig påminnelse om at det finnes en stor mengde prosjekter på norsk sokkel som er planlagt gjennomført på kort- og mellomlang sikt. Disse aktivitetene kommer til å bidra til å opprettholde eller øke aktivitetsnivået i industrien vår som helhet, mener han.

– En slik oversikt viser også at behovet for en kompetent leverandørindustri som kan mobilisere og bistå her og nå, fremdeles er høyt.

Kan fremskynde investeringer

Det er den siste tiden vedtatt flere korona-støttetiltak fra myndighetene. I hovedsak skal disse pakkene gi skattelette og annen direkte økonomisk støtte for å bedre industriens likviditet på kort sikt.

Tiltakene får støtte fra Uleberg.

– De bidrar helt klart til en lettere situasjon for flere bedrifter. I beste fall kan tiltakene også bidra til at flere planlagte milliard-prosjekter kan bli fremskyndet. Det vil selvfølgelig også være svært positivt for aktivitetsnivået fremover.

– Industrien vår skiller seg fra vanlig konsum-økonomi. Hjulene som holder oss igang er mer kompliserte enn for eksempel mekanismene bak hvorfor man går til frisøren for å klippe seg. Og jo lengre tid det går før vi som industri kommer igang igjen, desto større kan man risikere at sen-skadevirkningene blir, påpeker han, og minner om at bredden og spennet i leverandørindustrien må opprettholdes slik at tjenestetilbudet ikke blir dårligere i årene som kommer.

– Totalt sett står vi nå i en situasjon der det finnes et høyt antall planlagte jobber på norsk sokkel som skal utføres de kommende årene. Det kommer også stadige pakker av stimulering og tiltak fra myndighetene som bedrer likviditeten til selskapene. I tillegg blir de tidligere smittevern-tiltakene gitt en gradvis oppmykning. Derfor har vi gode grunner til å kunne være optimistiske for fortsettelsen de kommende årene, sammenfatter han.

Positive utsikter for OOS-permitterte

Med 44 permitterte ansatte i OOS er det mange i bedriften som venter på å komme tilbake i jobb.

Uleberg har stor tro på at alle medarbeiderne før eller siden kan komme tilbake i oppdrag.

– Målet vårt er fremdeles å få alle hos oss tilbake i arbeid så fort som mulig. På både kort- og mellomlang sikt ser jeg positivt på ordretilgangen, ettersom vi har vært flinke til å etablere flere ben å stå på.

– Jeg er ikke direkte bekymret for bedriften vår. Vi har vært ute en vinternatt før, og vi er rigget på en trygg og solid måte.

© 2023 On & Offshore Services AS / Design, kode og drift av Aptum AS