OOS_telefon Created with Sketch. +47 97 41 29 00 Vakttelefon 24/7

– Slik holdt vi hjulene i gang når covid-19 kom til Sørlandet

På det meste var 60 prosent av arbeidsstokken hos On & Offshore Services permittert da koronakrisen herjet som verst. OOS er likevel et av selskapene som har taklet Covid-19-krisen godt. Tall fra første halvår 2020 viser overskudd. 

– Kjernen bak slike resultater er et godt samarbeid med tillitsvalgte, et marked som har behov for tjenestene våre, fokus på handlekraft, samt et godt forhold til banken, forteller CFO Kim Lindseth i On & Offshore Services.

Han kan berette om et etter forholdene godt år for On & Offshore Services til nå – Covid19-krisen tatt i betraktning.

– 2019 var et godt år for On & Offshore Services, hvor vi så betydelig vekst i topp og bunnlinje. Inn mot 2020 forventet vi at året skulle bli bedre enn 2019, noe som gjorde oss til optimister ved inngangen til året.

Januar og Februar ble gode for OOS. Samtidig ble avisene fylt med stadig mer skriverier om Korona.

– Dette merket vi oss. Det som startet i Asia kom fort nærmere, før det kulminerte med Alpe-turistene fra Ischgl, hvor 12 kristiansandere fikk påvist Koronasmitte. Da gikk det ordentlig opp for oss at dette ikke lengre bare var noe man leste om i nyhetene – det ble nært og virkelig.

Etter 13 mars ble situasjonen enda mer prekær. Da startet nedstengingen av Norge, det kanskje største samfunnsinngrepet noen gang foretatt i fredstid.

Kontaktet klubbleder for drøftelser

– Da tok vi grep umiddelbart. Aller først kontaktet vi klubbleder i OOS Sverre Stillufsen. Vi gjennomførte samtaler og en drøftelse, og ble raskt enige med Stillufsen og de tillitsvalgte om at gyldig grunnlag for permittering forelå, ettersom vi sammen slo fast at arbeidsstokken ikke lengre kunne sysselsettes på en forsvarlig måte.

Permittering av arbeidsstyrken er ikke et enkelt valg, ettersom det skaper slitasje, økt administrativt arbeid, redusert lønn og økt usikkerhet. Erfaringene On & Offshore Services gjorde seg fra oljekrisen i 2015 kom derfor godt med nå.

– På mange måter var det lettere å gjennomføre permitteringen nå enn det var i 2015, for myndighetene lempet på permitteringsreglene, og tilrettela for reduksjon av bedrifters arbeidsgiverperiode fra 14 til to dager. Men, viktigst av alt, myndighetenes tiltakspakker sikret også full lønn de 20 første dagene av permitteringsperioden.

Varslingstiden for permitteringer ble også betraktelig redusert for noen virksomheter.

– I samråd med de tillitsvalgte bestemte vi oss likevel for å ikke bruke redusert varslingstid. Dette var det to grunner til; vi hadde fremdeles aktivitet hvor vi kunne sysselsette en del av arbeidsstyrken vår, samtidig som vi ikke var helt sikre på om den nye varslingsstiden på to dager ville være gyldig for oss.

Systematisk oppfølging gav trygghet

Starten av nedstengingsperioden var uoversiktlig.

– Vi visste lite om Covid-19 og hvordan dette kunne håndteres best mulig. Det vi gjorde i praksis var at vi omtrent dag for dag etter nedstengningen drøftet situasjonen og hva vi kunne gjøre for å håndtere den best mulig. Vi fikk også raskt ut informasjon til ansatte og kunder via kanaler som egen web og direkte mail. Denne aktive kommunikasjonen ble viktig for oss.

OOS fulgte også rådene fra NHO. Gjennom bedrifts- og intranettet Arbin fant man raskt inpirasjon til hvordan spesielle situasjoner kunne løses rundt tiltakspakkene fra myndighetene, samt rundt smittevern og beredskap.

– Vi fikk også rask oversikt over smittevernrådene som kom fra FHI, og  implementerte disse. Vi begrenset tilgangen på besøk, fikk på plass informasjon og lapper, satte ut sprit, og gjorde alt av møter på teams og telefon.

– Et godt samarbeid med Klubben

Oppdrag for Aibel, et selskap som var raskt ute med å håndtere situasjonen på sine verft og installasjoner, bidro til å opprettholde et visst nivå av sysselsetting i April og Mai.

– Vi kunne tilby markedet og kunder friskmeldt personell klare til mobilisering. Dermed klarte vi å holde deler av arbeidsstyrken vår i arbeid. På det høyeste var likevel 60 prosent av arbeidsstokken vår permittert som en konsekvens av arbeidsmangel. Denne mangelen på arbeid har hele tiden vært hovedpremisset for hvorfor vi har måtte permittere, understreker Lindseth. 

Totalt sett; hvordan vil du si at dere har klart å takle krisen?

– Jeg vil si at vi har taklet den bra til nå. En av de viktigtse årsakene til dette er at vi har et godt og effektivt samarbeid med de tillitsvalgte, som har vært avgjørende for å få til en smidig og rask gjennomføring av de tiltakene vi måtte gjennomføre. Et godt klubbsamarbeid er noe vi har et kontinuerlig fokus på.

– Vi hadde også en nær dialog med kundene våre. Det at vi har kunder som har behov, og som samtidig på en god måte håndterer de kravene som er satt rundt smittevern, både rundt moblisering og ved opphold på landbaser eller offshore, hjelper oss veldig.

Administrativt har On & Offshore Services en slank organisasjon. Dette gir lave faste kostnader, enklere kontroll på utgifter, og større muligheter for smidigere manøvrering når vanskelige situasjoner oppstår.

– I tillegg er vi finansielt solide og har et godt samarbeid med banken vår. Slik får vi ro i hverdagen – selv i vanskelige tider.

Selskapet er opptatt av å være årvåkne og følge med på hva som skjer.

– Jeg vil si at dette er et undervurdert aspekt ved det å drive et selskap. Det handler for eksempel om å følge med på de oppdaterte bestemmelsen rundt lønn, eller bestemmelsene knyttet til sykepenger og dagpenger ved permitteringer og avlønning generelt. I perioder hvor det er turbulent er det selvsagt krevende å holde seg oppdatert. Men det å være oppdatert på områder som krav og bestemmelser er livsviktig. Dette får man igjen for når krisen er et faktum.

– Konsekvensen av å bruke for eksempel permitteringer feil, eller at man ikke får sendt inn riktig informasjon – alt dette kan resultere i forsinkede utbetalinger, avslag og annet unødvendig støy. Det resulterer igjen i unødvendig merarbeid, som selvsagt krever sitt og tar fokuset bort fra det verdiskapende arbeidet et selskap er avhengig av for å kunne overleve.

– Må være på i markedet

Sistnevnte er et annet viktig aspekt Lindseth går i dybden på.

– Vi har et velsmurt maskineri når det kommer til å se aktivt mot mulighetene som ligger i markedet. Her glemmer vi aldri å kikke etter jobb. Når det blir vanskelige tider er dette et vel så viktig område å opprettholde et fokus på som det rent organisatoriske. Det er jobb og gutta i arbeid som i praksis bringer et selskap videre og ut av en krise. Og det får man bare til gjennom å ta kontakt med nye og eksisterende kunder, og aktivt lete etter oppdrag og muligheter.

For øyeblikket er sysselsettingen hos On & Offshore Services tilbake på et tilnærmet likt nivå som før pandemien.

– I perioden etter Juni og frem til September har vi opplevd at etterspørselen og aktiviteten er bedre enn fryktet. Det er et behov for våre tjenester, og vi har bortimot full sysselsetting. Resultatene fra årets første 6 måneder viser også positive resultater, om enn små. Det er betryggende, avslutter Lindseth.

 

 

© 2023 On & Offshore Services AS / Design, kode og drift av Aptum AS