Bemanning

Bemanning

Vi har kompetansen

On & Offshore Services har fagarbeidere innen mekaniske, elektriske og
hydrauliske disipliner. Vårt reise personell har kjernekompetanse innen vedlikehold og
modifikasjon av rigger, spesialfartøy og andre offshore- og landbaserte
installasjoner.

Vi har kompetansen.

On & Offshore Services AS leverer tjenester innen mekaniske, elektriske og hydrauliske disipliner, med kjernekompetanse innen vedlikehold og modifikasjon av rigger, spesialfartøy og andre offshore- og landbaserte installasjoner.

OOS har spesialister og fagpersonell innen:

  • Prosjekt og arbeidsledelse

  • Supervisorer/disiplinledere

  • Serviceingeniører

  • Mekanikere/hydraulikere

  • Industri- og VVS-rørleggere

  • Instrumentrørleggere

  • Platearbeidere

  • Sveisere

  • Elektrikere og automatikere
Kompetanse600x800

– Enten du trenger ekstra personell til å gjennomføre en vedlikeholds jobb eller en
totalpartner til å utføre et større prosjekt får du kompetansen og tjenestene du
trenger fra On & Offshore Services, oppsummerer Mikal Morgan, Leder Ressurs.

bemanning_liten

Våre tjenester inkluderer
spesialisert arbeidskraft som
bemanningsstøtte, hvor alt personell
er sikkerhetsklarert og kvalifisert
for arbeid offshore

Ved større prosjekter bemanner OOS opp
med kvalifisert og dekkende arbeidskraft fra egne
interne ressurser.

Våre tjenester inkluderer
spesialisert arbeidskraft som
bemanningsstøtte, hvor alt personell
er sikkerhetsklarert og kvalifisert
for arbeid offshore

Ved større prosjekter bemanner OOS opp med kvalifisert og dekkende arbeidskraft fra egne interne ressurser.

Vi er alltid på utkikk etter nye
engasjerte kollegaer til vårt team

Vi er alltid på utkikk etter nye engasjerte kollegaer til vårt team

For mer informasjon om kompetanse, prosjektledelse eller
bemanning kontakt:

Mikal Morgan
+47 95 81 99 14
mmo@oos.no