Prosjekt

Prosjekt

Kompetanse_Grid1000x1000

I On & Offshore Services definerer vi et prosjekt som en tidsavgrenset leveranse for å oppnå et bestemt mål, der vi utfører spesialiserte tjenester innen mekaniske fag, elektro og hydraulikk.

Vi spesialiserer oss på prosjektledelse innen mekaniske fag, elektro og hydraulikk.

Prosjektene er primært rettet mot offshore MMO-segmentet og landbasert prosessindustri. Prosjektarbeidet omfatter demontering, installasjon, vedlikehold, modifikasjon, og oppbygging av ulike strukturer og mekanisk utstyr. Innenfor rammen av EPCIC-prosjekter leverer vi tjenester fra innkjøp til igangkjøring og testing, støttet av vår sertifiserte og kalibrerte verktøy- og utstyrspark.

Vi etterlever leverandørindustriens høyeste standarder, bekreftet av vår registrering i MAGNET JQS og sertifiseringer i henhold til ISO 9001:2015 og ISO 3834-2:2021.

Sertifiseringer

ISO-sertifikatet bekrefter at OOS er kvalifisert til å utføre tjenester og prosjekter innenfor følgende områder:

  1. Prosjektgjennomføring: Spesialisert i mekaniske og elektrotekniske disipliner, inkludert effektiv styring og implementering av prosjekter i disse feltene.
  2. Bemanningsstøtte: Levering av høyt spesialisert arbeidskraft for oppgaver innenfor mekaniske og elektrotekniske fag.
  3. Teknisk ekspertise: Inkluderer demontering, installasjon, vedlikehold, og modifikasjoner, samt oppgraderinger og konstruksjon av nye systemer. Disse tjenestene er rettet mot både offshore- og landbaserte industrier.
  4. Prefabrikasjon og bearbeiding: Fasiliteter og ekspertise for å utføre prefabrikasjon og bearbeiding av utstyr ved eget verksted i Kristiansand.
  5. Sveiseledelse og komponentleveranse: Administrasjon og ledelse av sveiseoperasjoner. Levering av sveiste komponenter og strukturer, som inkluderer smeltesveis av metalliske materialer.
ISO DNV 2

Magnet JQS er et digitalt kvalifiseringssystem for leverandører, særlig rettet mot olje- og gassindustrien på den norske kontinentalsokkelen.
Det fungerer som et omfattende leverandørregister som støtter kvalifiseringsprosesser, og er det eneste systemet brukt av alle operatører på norsk sokkel.

Leverandører registrert i Magnet JQS blir umiddelbart tilgjengelige for kjøpere i regionen, og tilbyr en plattform for å presentere produkter og tjenester, samt forenkle screening og overvåkning av leverandører i henhold til bransjekrav.

Magnet JQS

Les om noen av prosjektene vi har jobbet på her

For mer informasjon om prosjekter kontakt:

Tore Finstad
+47 95 85 45 15
tf@oos.no