Verksted

Verksted

Verksted og fasiliteter i umiddelbar nærhet til
kaifronten og Kongsgård.
Med vår strategiske beliggenhet og moderne fasiliteter, er
On & Offshore Services klar til å møte dine behov.

Verksted og fasiliteter i umiddelbar nærhet til kaifronten og Kongsgård.
Med vår strategiske beliggenhet og moderne fasiliteter, er On & Offshore Services klar til å møte dine behov.

Konsgård_Mindre

Vårt anlegg er optimalt utformet for å støtte dine prosjekter, med fire

store porter (5 x 6m) som gir enkel tilgang fra ulike retninger.

Våre fasiliteter er ideelle for både mekanisk montasjearbeid og avanserte sveiseoperasjoner. Vi tilbyr et toppmoderne, energieffektivt verksted på 900 kvm

  • Sertifisert traverskran som dekker det meste av arbeidsarealet og har løftekapasitet på 20 MT

  • Fastmontert 320 bar HPU for testing og bruk av hydraulisk utstyr
  • Elektrisk anlegg som støtter både 230 og 400 volt og sikrer fleksibilitet i arbeid med en variasjon av utstyr

  • Kalibrerte sveiseapparater, sertifisert verktøy og utstyr som jekker, taljer og fallsikrede håndverktøy

  • Fast ansatt verkstedspersonell

  • Tilgang til truck
  • Innendørs kaldt lager og utearealer etter avtale

I tilknytning til verkstedet lagrer vi våre sertifiserte offshore
containere som inneholde verktøy og utstyr som vi bruker i egne
operasjoner og til utleie.

I tilknytning til verkstedet lagrer vi våre sertifiserte offshore containere som inneholde verktøy og utstyr som vi bruker i egne operasjoner og til utleie.

For mer informasjon om verkstedet, kontakt:

Tore Finstad
+47 95 85 45 15
tf@oos.no